Guvernul a pregătit o nouă schemă de ajutor de stat, până în 2020, pentru 150 companii

schema-de-ajutor-de-minimis

Guvernul a pregatit o noua schema de ajutor de stat, care sa fie aplicata pana la sfarsitul anului 2020, de care vor beneficia doar un numar deja estimat de 150 companii, investitiile initiale fiind astfel ajutate doar daca valoarea minima se ridica la 20 milioane euro si sunt pastrate cinci ani, potrivit unui document citat de Mediafax.

Schema de ajutor de stat are ca obiectiv dezvoltarea regională, prin realizarea de investiții iniţiale care determină crearea de locuri de muncă, indiferent de dimensiunea beneficiarilor şi de valoarea investiţiei.

Schema de ajutor de stat este inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii” din cadrul bugetului Ministerului Finanţelor Publice – Acţiuni generale.
Bugetul maxim al schemei este de 2.700 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentării, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanțare pentru perioada 2014-2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat aprobat în baza acordurilor pentru finanţare emise, pentru perioada 2015-2025.
Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, astfel cum va fi stabilit prin legile bugetare anuale.

Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.
Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2015-2025, în baza acordurilor pentru finanţare emise, în limita bugetului anual alocat schemei.

Întreprinderile care pot solicita ajutor de stat în baza acestei scheme sunt întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, I.M.M.-uri sau întreprinderi mari, cu personalitate juridică, înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:
1) Investitii in active corporale: construcţii noi de orice tip, instalaţii tehnice, maşini şi echipamente
2) Investitii in active necorporale:transfer de tehnologie prin achiziţionarea de drepturi de proprietate intelectuală referitoare la brevete de invenţie, licenţe, know-how sau cunoştinţe tehnice nebrevetate.
Investiţie iniţială va fi considerată investiţia în imobilizări corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de înfiinţarea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi existente sau o schimbare fundamentală în procesul general de producţie din cadrul unei unităţi existente.

Criterii de eligibilitate a solicitantului:
– trebuie sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea,
– trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au calitatea de intreprinderi partenere sau legate cu intreprinderea beneficiara de ajutor de stat
– trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat, pentru a ramane asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum cinci ani de la finalizarea investitiei.

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:
– sunt inregistrate potrivit Legii societatilor comerciale,
– nu inregistreaza debite restante la buget,
– nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”,
– nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii,
– nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate,
– nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii,
– nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii doi ani anteriori inregistrarii cererii si, la momentul inregistrarii cererii,
nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale.

Activitatea economică a solicitantului:
Companiile in activitate vor putea beneficia de ajutor de stat daca au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare sau egala cu 1% in ultimul exercitiu financiar incheiat si au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat.
Companiile nou-infiintate vor primi ajutor de stat daca au capital social subscris varsat in valoare de minimum 100.000 lei si nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii doi ani anterior datei inregistrarii cererii o alta firma inregistrata conform Legii societatilor care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare.
In acelasi timp, insa, Guvernul va stabili ca investitiile initiale realizate de companii in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ o serie de criterii de eligibilitate, si anume:

  • sa aiba o valoare totala de minimum 88 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 20 milioane euro,
  • sa-si demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri,
  • sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia,
  • sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii din regiune.

In 2008, Guvernul hotarase, printr-o schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile valabila pana in 2013 inclusiv, ca valoarea investitiei initiale pentru care poate fi acordat un astfel de ajutor poate porni de la 5 milioane euro.
Companiile vor fi obligate sa inceapa investitia pentru care au solicitat finantare in termen de maximum 4 luni de la data emiterii acordului si sa mentina investitia initiala realizata in stare de functionare pentru o perioada de cel putin 5 ani de la data finalizarii.

Valoarea maximă a finanţării acordate din totalul costurilor eligibile pentru investiţii:
Valoarea maxima a cheltuielilor care vor putea fi considerate eligibile aferente constructiilor este 1.650 lei/mp arie desfasurata, respectiv echivalentul a aproximativ 375 euro/mp arie desfasurata, iar valoarea minima a fiecarui activ corporal de tipul instalatii tehnice, masini si echipamente ce va putea fi considerat eligibil este de 44.000 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10.000 euro.
Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu vor putea depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.

Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu vor putea depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei. Ajutorul de stat va fi platit in perioada 2015-2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, iar bugetul anual maxim va fi de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.

Numarul total estimat al firmelor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 150, se arata in document. Ajutorul de stat va fi acordat companiilor prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor, sub forma de sume nerambursabile, in raport de cheltuielile eligibile si in limita intensitatii maxim admisibile.

Nivelul maxim al ajutorului de stat de care va putea beneficia o companie, in cadrul schemei, in raport de cheltuielile eligibile, va fi, pentru regiunea Bucuresti, echivalentul in lei a 11,25 milioane euro, pentru perioada 2014-2017, si echivalentul in lei a 7,5 milioane euro, pentru 2018 – 2020, in timp ce pentru regiunile Vest si Ilfov acest nivel maxim va fi echivalentul in lei a 26,25 milioane euro.

Pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, nivelul maxim al ajutorului de stat va fi echivalentul in lei a 37,5 milioane euro. Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, raportat la cheltuielile eligibile, nu va putea depasi 15% (pentru perioada 2014-2017) si 10% (2018-2020) pentru regiunea Bucuresti, 35% pentru regiunile Vest si Ilfov si 50% pentru regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia.

Un proiect unic de investitii nu va putea fi divizat in mai multe subproiecte in scopul de a beneficia de ajutor de stat in valoare mai mare decat valoarea maxima prevazuta pentru proiectele mari de investitii. Ajutorul de stat solicitat nu va putea depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea.
In cazul in care compania solicitantǎ demareaza investitia anterior primirii acordului pentru finantare, intreaga investitie nu este eligibila.

Regulile vor fi aplicate ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu exceptia celor acordate in sectorul pescuitului si acvaculturii, in sectorul productiei primare de produse agricole, in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive si celor care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, si sectorul energiei si al infrastructurii pentru aceasta.

Guvernul arata ca, prin noua schema de ajutor de stat, se intentioneaza stimularea realizarii de investitii in active fixe de inalta tehnologie, pentru realizarea de produse cu valoare adaugata mare, pentru piata interna si export.
In document se mai arata ca, in perioada 2007-30 iunie 2014, pe ansamblul celor cinci scheme de ajutor de stat, Ministerul Finantelor a emis acorduri pentru finantare in valoare de peste 738 milioane euro pentru sustinerea unor proiecte de investitii in valoare de peste 2,4 miliarde euro, care au generat aproximativ 23.000 de noi locuri de munca.

Cauti un rulment si nu il gasesti? Te ajutam noi - www.rulmentistoc.com

Mai multe știri despre:

S-ar putea sa-ţi mai placă şi...

0 comentarii la “Guvernul a pregătit o nouă schemă de ajutor de stat, până în 2020, pentru 150 companii”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Live Events

ACTUALITĂȚI

Ne gasesti si pe Facebook

AUTO

CULTURĂ

TEATRU

RELIGIE

POLITICĂ

SOCIAL

CORONAVIRUS

Articole despre Coronavirus Reguli, Statistici, Sondaje, Comentarii

CINEMA

JUSTIȚIE

Închiriere Apartament de LUX

ABONARE LA ȘTIRI

Numele (obligatoriu)

Adresa de email (obligatoriu)

PARTENERI

×
%d blogeri au apreciat: