Orban propune eliminarea pragului valoric pentru abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu

Preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a depus amendamente la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal.

Orban propune eliminarea pragului valoric pentru abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu


Preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a depus amendamente la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal, propunând eliminarea pragului valoric pentru abuz în serviciu şi neglijenţă în serviciu.

În opinia sa, instituirea unui prag valoric ar reprezenta "o gravă eroare din partea Parlamentului, fundamentată pe o denaturare a sensului dat de Comisia de la Veneţia gravităţii faptelor comise în exerciţiul funcţiei ministeriale".
Orban a susţinut că "adoptarea unui prag valoric constituie, pe de o parte, o formă de încurajare a activităţii infracţionale, iar, pe de altă parte, un precedent extrem de periculos pentru extrapolarea aceleiaşi soluţii legislative şi către alte tipuri de infracţiuni care implică exerciţiul funcţiei publice".
El a arătat că, în raport cu deciziile Curţii Constituţionale în materie, se observă faptul că niciuna dintre acestea nu indică în partea dispozitivă instituirea unui prag valoric, aceste indicaţii fiind realizate doar în considerentele deciziilor CCR.
Potrivit lui Orban, definirea intensităţii vătămării ori a nivelului pagubei necesită o amplă consultare la nivelul societăţii româneşti, al profesioniştilor din sistemul de justiţie, al organizaţiilor internaţionale de specialitate, fiind necesară o soluţie legislativă acceptată de către toate partidele politice ţinând cont de reglementările în materie din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
"Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ, cauzând astfel o pagubă ori o vătămare gravă a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie", prevede un amendament, conform unei informări a Partidului Forţa Dreptei.
Ludovic Orban a propus ca aceeaşi pedeapsă să se aplice şi pentru fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA.
De asemenea, deputatul a propus să nu existe un prag valoric în cazul neglijenţei în serviciu.
"Fapta funcţionarului public care, din culpă, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act prevăzut de o lege, o ordonanţă a Guvernului, o ordonanţă de urgenţă a Guvernului sau de un alt act normativ care, la data adoptării, avea putere de lege ori îl îndeplineşte cu încălcarea unei dispoziţii cuprinse într-un astfel de act normativ şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau alte unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă", stipulează amendamentul liderului Forţei Dreptei.
Orban mai vrea eliminarea prevederii conform căreia dispoziţiile privind condiţia ca paguba să fie mai mare sau egală cu 250.000 de lei nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune de neglijenţă în serviciu ori de abuz în serviciu într-un interval de 5 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare.
El a propus şi eliminarea prevederilor referitoare la răspunderea contravenţională. (Agerpres)