Crucea Rosie din România a finalizat derularea celor 54 de cursuri de nivelul 1 în cadrul proiectului strategic PRO-SANATATE

Cursurile de formare profesională de nivel 1 în cadrul proiectului strategic “PRO-SANATATE" s-au derulat în perioada 03 august 2014 – 13 martie 2015 în 17 județe și București.

Crucea Rosie din România a finalizat derularea celor 54 de cursuri de nivelul 1 în cadrul proiectului strategic PRO-SANATATE


Societatea Națională de Cruce Roșie din România anunță finalizarea derulării a 54 de cursuri de nivelul 1 în cadrul proiectului strategic “PRO-SĂNĂTATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă”.

Cursurile de formare profesională continuă de nivelul (Baby-Sitter, Îngrijitoare copii, Îngrijitoare bătrâni la domiciliu și Brancardier), adresate angajaților necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social s-au derulat succesiv în perioada 03 august 2014 – 13 martie 2015 în 17 județe și municipiul București, în cele 8 regiuni de dezvoltare din România. La aceste cursuri au participat 1512 participanți, iar ca urmare a examenelor de absolvire au promovat un număr de 1487 cursanți (rata de promovabilitate fiind de 98,34%).
Absolvenții cursurilor de formare de nivelul 1, primesc certificatul de formare profesională în conformitate cu prevederile Autorității Naționale de certificare, precum și o subvenție în cuantum de 480 lei.
Prin participarea cursanţilor înscrişi la programele de formare profesională de nivelul 1 din domeniul medico-social, derulate de către Societatea Nationala de Cruce Rosie din România s-a vizat îmbunătăţirea nivelului de calificare a forţei de muncă, dezvoltarea competenţelor profesionale, creşterea oportunităţilor de accesare a altor posturi şi de avansare în cadrul pieţei muncii, asigurarea stabilităţii postului, precum şi creşterea accesului la metode alternative de formare continuă şi metode adecvate specificului grupului ţintă şi priorităţilor actuale în domeniul medico-social.
Proiectul “PRO-SANATATE – Creșterea accesului angajaților din sistemul medico-social din România la programele de formare profesională continuă” este cofinanţat din Fondul Social European – Investeşte în Oameni! prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi implementat, în perioada 24 aprilie 2014 – 23 octombrie 2015, de către Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică, CATALACTICA în parteneriat cu Societatea Națională de Cruce Rosie din România și Fundația pentru Recuperare, Integrare și Promovare Socială ECHOSOC.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de calificare pentru 2.520 de angajați necalificați și/sau cu un nivel scăzut de calificare din domeniul medico-social din cele 8 regiuni de dezvoltare din România, contribuind la facilitarea/îmbunătățirea accesului și participării la programe de formare profesională continuă (FPC).
Grupul țintă al proiectului este format din angajați necalificați (cu vârste între 18 și 64 de ani) pentru domeniul în care lucrează sau cu un nivel scăzut de calificare, din cele 8 regiuni de dezvoltare: Nord –Est: Bacău, Sud-Est: Buzău, Constanta, Vrancea, Tulcea; Sud-Muntenia: Prahova; Sud – Vest Oltenia: Olt; Vest: Arad, Hunedoara, Timis; Nord- Vest: Cluj, Maramures, Satu-Mare; Centru: Alba, Brasov, Mures; Bucuresti-Ilfov: Bucuresti, Ilfov.