Termeni de colectare automată a datelor

1. Acești termeni guvernează colectarea de date de pe Lumea Presei prin mijloace automate, cum ar fi prin recoltarea roboților, roboților, păianjenilor sau răzuitorilor („Colectarea automată a datelor”), precum și utilizarea de către dvs. a acestor date.
2. Nu vă veți angaja în colectarea automată de date fără permisiunea expresă scrisă a Lumea Presei.
3. Prin obținerea permisiunii de a participa la colectarea automatizată a datelor, sunteți de acord să respectați acești Termeni de colectare automată a datelor, care încorporează prin referință Declarația drepturilor și responsabilităților.
4. Sunteți de acord că utilizarea datelor pe care le culegeți prin Colectarea automată a datelor va fi limitată numai la căutarea indexării pentru afișare pe Internet, cu excepția cazului în care Lumea Presei a primit o aprobare separată pentru utilizarea alternativă și afișarea pe Internet.
5. Sunteți de acord că nu veți vinde date colectate prin sau colectate prin colectarea automată de date.
6. Sunteți de acord că nu veți transfera datele colectate prin Colectarea automată a datelor în formă agregată sau în bloc.
7. Sunteți de acord că veți distruge toate datele pe care le-ați colectat prin Colectarea automată a datelor la cererea scrisă a Lumea Presei și că veți certifica o astfel de distrugere sub pedeapsa mărturiei mincinoase.
8. Sunteți de acord că Lumea Presei poate revoca orice permisiune acordată oricând din orice motiv și sunteți de acord să încetați imediat colectarea și utilizarea datelor colectate prin Colectarea automată a datelor la notificarea unei astfel de revocări.
9. Sunteți de acord să furnizați o contabilitate a tuturor utilizărilor datelor colectate prin colectarea automată a datelor în termen de zece (10) zile de la primirea cererii Lumea Presei pentru o astfel de contabilitate.
10. Sunteți de acord că nu veți ocoli orice măsuri implementate de Lumea Presei pentru a preveni încălcarea acestor termeni.
11. Sunteți de acord că nu veți încălca restricțiile din orice antet de excludere a robotului.
12. Sunteți de acord că vă veți folosi doar propria adresă IP adevărată / identitatea agentului utilizatorului și nu vă veți masca serviciile în cadrul adresei IP / șirului de utilizator al unui alt serviciu.
13. Sunteți de acord că nu veți transfera nicio adresă IP aprobată sau agent de utilizator către nicio parte fără acordul expres scris al Lumea Presei.
14. Sunteți de acord că orice încălcare a acestor termeni poate duce la interzicerea imediată a tuturor site-urilor, produselor și serviciilor Lumea Presei. Recunoașteți și sunteți de acord că încălcarea sau încălcarea amenințată a acestor termeni ar provoca vătămări ireparabile, că daunele bănești ar fi un remediu inadecvat și că Lumea Presei va avea dreptul la o măsură preventivă temporară și permanentă, fără publicarea unei obligațiuni sau alte garanții, pentru a vă împiedica pe dvs. sau pe oricine acționează în numele dvs., de la o astfel de încălcare sau de o încălcare amenințată. Nimic din prezentul document nu va fi interpretat ca împiedicând Lumea Presei să urmărească orice remediu disponibil, inclusiv recuperarea daunelor bănești.
15. Nimic din prezentul document nu va fi interpretat pentru a conferi orice acordare sau licență a oricăror drepturi de proprietate intelectuală, fie prin estoppel, implicit sau altfel.