A fost simplificată procedura înregistrării actelor de deces, în Constanța

Primăria Municipiului Constanța reamintește procedura înregistrării actelor de deces, în contextul situației epidemiologice determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

A fost simplificată procedura înregistrării actelor de deces, în Constanța


Primăria Municipiului Constanța reamintește procedura înregistrării actelor de deces, în contextul situației epidemiologice determinat de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Pentru a veni în ajutorul aparținătorilor și a-i scuti pe aceștia de drumuri inutile, Direcția Locală de Evidență Persoane a simplificat procedurile în sensul că mare parte din corespondență se poartă pe e-mail și telefonic.

Potrivit reprezentanților Primăriei Constanța, după constatarea decesului, medicul sau persoana desemnată de la nivelul spitalului/unității medicale/Serviciului de medicină legală/medicilor de familie de pe raza municipiului Constanța va transmite pe adresa de e-mail spclep_starecivila@primaria-constanta.ro actele necesare înregistrării decesului (certificatul medical constatator al decesului și actul de identitate) urmând ca în termenul prevăzut de lege unitatea medicală să transmită Serviciului stare civilă documentele în original.
Adeverința de înhumare se transmite în format electronic pe adresa de e-mail a medicului care a transmis documentele precizate anterior, acesta înmânând-o aparținătorilor.
Pentru eliberarea certificatului deces, Serviciul Stare Civilă îndrumă persoanele îndreptățite să solicite documentul să se programeze la numerele de telefon 0732013370 sau 0726530853.
"Menționăm că certificatul de deces se obține doar în baza cererii tip completate de persoanele îndreptățite și a dovezii plății taxei aferente în cuantum de 36 lei în regim de urgență/13 lei în regim normal, care se achită la casieria instituiției. De asemenea, recomandăm ca solicitarea eliberării certificatului de deces să fie adresată Serviciului stare civilă din cadrul Primăriei localității de domiciliu a solicitantului personal, prin împuternicit cu procură specială sau împuternicire avocațială", precizează Primăria Municipiului Constanța.