Roata panoramică va fi demontată. Chițac: Construim un oraș frumos

Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a dispus ca amplasamentul pe care a funcționat roata panoramică să fie readus la starea inițială.

Roata panoramică va fi demontată. Chițac: Construim un oraș frumos


Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a dispus ca amplasamentul pe care a funcționat roata panoramică să fie readus la starea inițială. Municipalitatea a luat decizia de a nu prelungi autorizaţia de funcţionare emisă către SC PANORAMICA TRANSILVANIA SRL, operatorul economic fiind notificat cu privire la încetarea valabilităţii autorizaţiei şi la obligaţia de a elibera amplasamentul. 

Terenul situat la Poarta 1, ocupat temporar de roata panoramică este necesar pentru realizarea organizărilor de şantier pentru proiecte cu fonduri europene care au ca obiectiv reabilitarea marilor bulevarde și care vor demara în perioada imediat următoare. 
Lucrările de reabilitare au fost autorizate la sfârșitul anului 2019, cu mult înainte de amplasarea temporară a roții panoramice, relocarea activității de organizare de șantier fiind imposibilă.
Operatorul economic a știut de la bun început că va desfășura o activitate temporară. În solicitarea transmisă de SC PANORAMICA SRL către municipalitate la începutul anului 2020 pentru eliberarea autorizației de funcționare este prevăzută perioada festivală. 
Autorizația de funcționare către SC PANORAMICA TRANSILVANIA SRL a fost emisă în vara anului 2020, utilajul de agrement fiind considerat un punct de atracție pentru turiști și localnici, prin oportunitatea de a valorifica potențialul turistic al zonei. Roata panoramică a fost amplasată pe o suprafață de 308 mp, numărul de locuri de parcare fiind diminuat. De asemenea, nu au fost respectate reglementările Planului Urbanistic General prin care este interzisă amplasarea de obiective care obturează vizibilitatea către mare.
După expirarea termenului de valabilitate al autorizației, la sfârșitul lunii noiembrie, operatorul economic a transmis o solicitare pentru continuarea activității pe același amplasament, fiind avansată oportunitatea acordării unui alt amplasament în zona de agrement din vecinătatea Mării Negre. Relocarea utilajului de agrement nu se poate realiza în condițiile în care nu poate fi identificată o zonă situată pe domeniul public al municipiului Constanța cu același potențial comercial și turistic care să permită amplasarea utilajului pe aceeași suprafață.
În ceea ce privește organizarea de șantier, aceasta este incompatibilă cu desfășurarea activităților de recreere, locuitorii orașului fiind expuși riscului de producere a accidentelor. Obiectivul este situat în mijlocul amplasamentului pe care se efectua organizarea de șantier. În incinta șantierului se vor afla echipamente tehnice diverse, utilaje de construcții, echipamente pentru transport și turnat beton/asfalt, unelte. Depozitarea materialelor se va face în spații special organizate și amenajate în acest scop, cu restricționarea accesului neautorizat. 
Administrația publică locală nu se opune relocării utilajului de agrement dar doar într-o locație care să permită acest lucru din punct de vedere al reglementărilor urbanistice și doar în baza unei licitații publice.