Se modifică scenariile pe baza cărora elevii merg la școală fizic

Se modifică scenariile pe baza cărora elevii merg la școală fizic. În scenariul 3 elevii din anii terminali merg la școală doar câte o jumătate de clasă fizic.

Se modifică scenariile pe baza cărora elevii merg la școală fizic
Foto: edupedu.ro


Se modifică scenariile pe baza cărora elevii merg la școală fizic. În scenariul 3 elevii din anii terminali merg la școală doar câte o jumătate de clasă fizic, ceilalți vor face ore online.

În scenariul 3, în care până acum mergeau la școală doar elevii de ciclu primar și copiii de grădiniță, merg de acum înainte și elevii din anii terminali merg la școală, dar doar câte o jumătate de clasă fizic, ceilalți vor face ore online, potrivit ordinului comun al miniștrilor Sănătății și Educației.
În continuare principalele modificări aduse de noul ordin comun, ordinului comun nr 3.235/93, cel emis în februarie pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
La articolul 2  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepția depășirii pragului de 6 la mie unde intrarea în carantină se aplică imediat.”
Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1
Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori

Scenariul 2
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi  a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori.

Scenariul 3
a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar;
b) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a elevilor din clasele a VIII-a şi  a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în  respectivele clase terminale;
c) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de  3/1.000 locuitori dar mai mică de 6/1000 de locuitori.
Până acum, scenariul 3 prevedea că la școală merg doar elevii din clasele primare și copii de grădiniță.