A fost aprobat Bugetul județului Constanța pentru anul 2023

Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 31 ianuarie 2023, în prima şedinţă ordinară din acest an, pentru a dezbate şi vota cele 43 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței.

A fost aprobat Bugetul județului Constanța pentru anul 2023


Consilierii judeţeni s-au reunit astăzi, 31 ianuarie 2023, în prima şedinţă ordinară din acest an, pentru a dezbate şi vota cele 43 de proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței. 

Cele mai importante proiecte de hotărâri au fost cele privitoare la Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Județului Constanța, precum și cele ale instituțiilor subordonate, acestea obținând voturile aleșilor locali. 
Pentru anul curent, Consiliul Județean Constanța va avea un buget de aproximativ 700 de milioane de lei, instituțiile de cultură vor avea la dispoziție, în acest an, suma de aproximativ 52 de milioane lei, iar sănătatea are alocată suma de aproximativ 900 de milioane de lei.
Proiect de hotărâre nr. 32/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 a fost aprobat cu 27 de voturi pentru. Toţi consilierii prezenţi la şedinţă au votat pozitiv bugetul pe anul 2023.
„Grupul PSD a analizat foarte bine bugetul și bineînțeles că este un buget care putea fi așezat mult mai bine și prezintă aspecte care puteau fi îmbunătățite, dar în același timp dorim să dăm dovadă de maturitate și avem încredere că indiferent care ar fi motivele pe viitor și aici mă refer la următoarele rectificări să îndreptăm alocările neinspirate. Cred că putem să găsim surse de finanțare pe viitor care să fie benefice oamenilor și care răspund nevoile constănțenilor. Ne interesează ca și proiectele grupului PSD să fie finanțate în viitor. Vă mulțumesc”, a spus Costin Răsăuţeanu.
„Mulțumesc tuturor pentru votarea bugetului. Din motivele pe care le cunoașteți. Accept că putea fi făcut mai bine. Este perfectibil. Împreună vom putea să îl îmbunătățim prin intermediul rectificărilor”, a spus primarul Vergil Chițac.
Tot în ședință au fost dezbătute și votate proiectele de hotărâre privind alocarea bugetară, pentru anul 2023, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Constanța și către Direcția de Pază a Județului Constanța. În acest sens, aleșii locali au adoptat cu un număr de 35 voturi propunerea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al DGASPC Constanța, care în acest an se ridică la valoarea de 219.558.845 lei. Propunerea privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli al DGEP Constanța, a primit un număr de 35 voturi și se ridică, anul acesta, la suma de 8.380.000 de lei, iar cea a Direcției de Pază a Județului Constanța a primit un număr de 35 voturi și este de 15.812.309 lei.
Pentru anul curent regia va beneficia de un buget estimat de aproximativ 108 milioane de lei. 
Consilierii județeni au aprobat costul mediu și valoarea contribuției lunare de întreținere, pentru serviciile furnizate de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, în anul 2023, precum și procedura de stabilire și încasare a contribuției lunare de întreținere. Astfel, costul lunar de întreținere, pentru beneficiarii de servicii din cadrul unității medicale, a fost stabilit în cuantum de 5462,56 lei/beneficiar, în timp ce contribuția lunară de întreținere pentru persoanele independente asistate social este de 1450 lei/beneficiar, respectiv 1700 lei/beneficiar, pentru persoanele dependente.
De asemenea, a fost aprobat și proiectul privind participarea Județului Constanța, în calitate de partener, la constituirea “Consorțiului regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar Tehno-Dobrogea”. Valoarea maximă a unui proiect aferent unui consorțiu regional de învățământ dual este de 21,12 milioane de euro. Ședința de astăzi a fost ținută în regim fizic, în sala “Remus Opreanu” a Palatului Administrativ și au fost prezenți 35 de consilieri județeni.

Ordinea de zi:

1. Depunerea jurământului de către domnul Marius Tulică; 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.12.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.12.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

4. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în cadrul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2022;

5. Proiect de hotărâre nr. 24/2023 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru

6. Proiect de hotărâre nr. 9/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre nr. 32/2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru. Toţi consilierii prezenţi la şedinţă au votat pozitiv bugetul pe anul 2023.

8. Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Amicii, Constanţa”, cu modificările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr. 25/2023 pentru modificarea HCL nr. 479/2022 privind înfiinţarea asociaţiei ‚‚Organizaţia de Management al Destinaţiei Mamaia - Constanţa”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale societăţii Termocentrale Constanţa S.R.L.; iniţiator: primar Vergil Chiţac
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre nr. 37/2023 privind numirea auditorului statuar al societăţii CT BUS SA Constanta pentru exerciţiile financiare 2022, 2023, 2024; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre nr. 21/2023 pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr. 28/2023 privind aprobarea vânzării directe a imobilului - locuinţă situat în municipiul Constanţa, str. Ardealului nr. 2 - 4, parter, ap. 1, către Toma Raluca, în vederea punerii în executare a sentinţei civile nr. 2896/15.03.2021, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 31574/212/2019, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1133/06.07.2022 a Tribunalului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru modificarea HCL nr. 438/2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute către E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafaţă de 86,00 mp situat în municipiul Constanţa, str. Stefăniţă Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) şi a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuţie a energiei electrice; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr. 8/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 100, în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre nr. 16/2023 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, DN3A, Lot 1, în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre nr. 6/2023 privind alipirea unor imobile situate în municipiul Constanţa, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 4B şi str. Medeea nr. 25A, Lot 2/2, în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre nr. 10/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind trecerea imobilului (teren şi construcţii) situat în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 32, Muzeul de Artă Populară din domeniul public al UAT municipiul Constanţa în domeniul public al UAT judeţul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea imobilului (teren şi construcţii) situat în municipiul Constanţa, str. Fragilor nr. 7 lot 2, din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre nr. 18/2023 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafaţă de 251 mp, situat în municipiul Constanţa, strada Munţii Tatra nr. 14, în favoarea numiţilor Iusein Orhan şi Iusein Sibel; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre nr. 15/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa - etapa V” şi a indicatorilor tehnico- economici aferenţi investiţiei propuse; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre nr. 26/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanţa - Cartier Palazu Mare: strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu- construire imobil P + 4E - locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, str. Baba Novac nr. 167+167A, investitor Caramihai Constantin; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru, 7 împotrivă şi o abţinere.

25. Proiect de hotărâre nr. 35/2023 pentru modificarea HCL nr. 123/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 împotrivă.

26. Proiect de hotărâre nr. 11/2023 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa; initiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru modificarea HCL nr. 374/2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 8 abţineri.

28. Proiect de hotărâre nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 99/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social “Compartiment pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice” cod 8810ID-I; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

29. Proiect de hotărâre nr. 23/2023 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa pe anul 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

30. Proiect de hotărâre nr. 22/2023 pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Constanţa pentru anul 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5

31. Proiect de hotărâre nr. 17/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 89 mp situat în municipiul Constanţa, str. Dezrobirii nr. 95 A, proprietatea privată a municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

32. Proiect de hotărâre nr. 13/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 133 mp situat în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 310C identificat cu număr cadastral 226047, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1, cu respectarea dreptului de preempţiune al domnului Popa Adrian-Andrei şi doamnei Popa Mariana; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

33. Proiect de hotărâre nr. 36/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr.35 A, proprietatea privată a municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5

34. Proiect de hotărâre nr. 29/2023 pentru completarea HCL nr. 105/2021 privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 şi nr. 5

35. Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L.; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

Ordine de zi suplimentară
1. Proiect de hotărâre nr. 38/2023 pentru aprobarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanţa prin concesiune nr. 70717/09.05.2008 încheiat cu SC Polaris M Holding SRL; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

2. Proiect de hotărâre nr. 39/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis - corp Liceu”; iniţiator: Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

3. Proiect de hotărâre nr. 40/2023 pentru modificarea HCL nr. 330/2020 privind participarea municipiului Constanţa în calitate de membru fondator, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‹Transport Public Constanţa›; iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5

4. Proiectul de hotărâre nr. 632/2022 privind sprijinirea persoanelor diagnosticate cu depresie-„Stop depresia.Împreună pentru o comunitate sănătoasă.”; iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5.