Consiliul Județean Constanța își dorește un dialog permanent și eficient cu universitățile constănțene

Președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu a avut o întâlnire de lucru cu rectorii și președinții senatului universităților din Constanța

Consiliul Județean Constanța își dorește un dialog permanent și eficient cu universitățile constănțene


Așa cum a promis săptămâna trecută, azi 25 noiembrie 2020, președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu a avut o întâlnire de lucru cu rectorii și președinții senatului universităților din Constanța.

Se continuă astfel seria de discuții dedicate mediului universitar constănțean. Au fost prezenți comandorul conf. univ. dr. ing. Alecu Toma și cdor. prof. univ. dr. Ali Beazit, președintele senatului din partea Academiei Navale Mircea cel Bătrân, rector conf. univ. dr. ing. Violeta Ciucur și prof. univ. dr.  Cornel Panait președintele senatului, din partea Universității Maritime Constanța precum și rectorul Adrian Cristian Papari și prof. univ. dr. Aurel Papari, din partea Universității Andrei Șaguna.
Discuțiile purtate cu conducerile universităților s-au axat în principal pe intenția fermă de parteneriat cu mediului academic, conștientizându-se atât din partea Consiliului Județean Constanța cât și din partea universităților, importanța vitală a acestui parteneriat în dezvoltarea regională și implicit în ceea ce privește politica în domeniul forței de muncă și stabilitatea ei pe termen mediu și lung.
Președintele Consiliului Județean Constanța a solicitat universităților să aibă un rol activ în viața socio-economică a județului, indicându-se  chiar punctual o serie de proiecte care vor avea efecte pozitive pentru toate părțile implicate.  
Reprezentanții universităților au indicat faptul că studenții constănțeni nu au o locație destinată lor și s-a propus ca Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean Constantin” să devină Casa de Cultură a Studenților, în parteneriat cu universitățile. Proiectele elaborate în laborator până în prezent cu impact social nu au fost promovate de către autorități și se dorește realizarea unei platforme online. Conducerea Universității Maritime Constanța și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini învățământul preuniversitar prin punerea la dispoziția acestora a laboratoarelor proprii. 
Cercetarea universitară este un factor esențial pentru dezvoltarea județului și de aceea este absolut necesară susținerea financiară atât prin accesarea fondurilor europene cât și prin fondurile Consiliului Județean Constanța, pentru proiecte de cercetare care să ducă la valorificarea și fructificarea acestora pe plan local și intrarea lor în circuitul internațional.
Pe viitor conducerea Consiliului Județean Constanța își dorește un dialog permanent și eficient cu universitățile din Constanța și va dezvolta cât mai multe proiecte în parteneriat cu acestea.