Datoria externă totală a României crescut în primele 9 luni, cu 4,82 miliarde de euro

Datoria externă totală a României a crescut în perioada ianuarie-septembrie 2022 cu 4,82 miliarde de euro, la 141,4 miliarde euro, din care datoria administraţiei publice s-a ridicat la 55,2 mld. euro.

Datoria externă totală a României crescut în primele 9 luni, cu 4,82 miliarde de euro


Datoria externă totală a României, publică şi privată, a crescut în perioada ianuarie-septembrie 2022 cu 4,82 miliarde de euro, la 141,4 miliarde euro, din care datoria administraţiei publice s-a ridicat la 55,2 mld. euro, în scădere cu 3,5 mld. euro faţă de nivelul atins la 31 decembrie 2021.

Evoluţia stocului titlurilor de natura datoriei emise de Administraţia publică a fost determinată de emisiuni noi în valoare de 8,4 miliarde euro, de răscumpărări de 1,9 miliarde euro, de influenţa variaţiei cursului de schimb de 1,2 miliarde euro, precum şi de influenţa negativă de aproximativ 13 miliarde euro, rezultată din scăderea preţurilor acestor instrumente şi de alte operaţiuni pe piaţa secundară”, notează raportul BNR.
Din volumul total, datoria externă este de 96,8 miliarde euro, iar creditele intragrup reprezintă 44,5 miliarde euro.
Datele BNR arată că datoria externă pe termen lung a însumat 94,1 miliarde euro la 30 septembrie (66,6% din totalul datoriei externe), în scădere cu 3,5% faţă de 31 decembrie 2021, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 47,2 miliarde euro (33,4% din totalul datoriei externe), în creştere cu 21,1% faţă de 31 decembrie 2021.
Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 16,3% în perioada ianuarie - septembrie 2022, comparativ cu 17% în anul 2021. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 30 septembrie 2022 a fost de 4,2 luni, în comparaţie cu 4,9 luni la 31 decembrie 2021.
Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2022 a fost de 72,7%, comparativ cu 79,4% la 31 decembrie 2021.