Nou regulament de funcţionare a şcolilor. Elevii nu mai pot fi exmatriculaţi

Conform noului regulament care intră în vigoare de la 1 septembrie 2022, elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, cu excepția celor care urmează învățământul postliceal.

Nou regulament de funcţionare a şcolilor. Elevii nu mai pot fi exmatriculaţi


Cadrele didactice vor acorda la fiecare disciplină cu cel puţin trei calificative/note mai multe decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei, prevede un nou Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP) aprobat prin ordin de ministru.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei transmis, marţi, Agerpres, comparativ cu actualul regulament (în vigoare până la data de 31 august 2022), alte elemente de noutate incluse în noul act normativ constau în compatibilizarea prevederilor ROFUIP cu structura anului şcolar, reglementarea utilizării catalogului electronic, pentru început, în unităţi-pilot, includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe) şi precizarea modului de realizare a transferurilor elevilor.

Noul ROFUIP prevede că la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar, includerea unor reglementări privind nivelul antepreşcolar (creşe), compatibilizarea modului de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar cu legislaţia primară.

Altă reglementare prevede creşterea relevanţei formării continue a personalului didactic prin definirea comisiei pentru mentorat didactic şi formare în cariera didactică la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică, precizându-se atribuţiile specifice.

"Eliminarea dispoziţiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educaţie este de ordin constituţional. Prin urmare, măsura exmatriculării va fi posibilă numai pentru învăţământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu. Eliminarea oricărei dispoziţii/trimiteri care dă posibilitatea colectării de fonduri băneşti de la părinţii elevilor", se mai mai arată în comunicatul referitor la noul ROFUIP care va intra în vigoare începând cu data de 1 septembrie 2022.