51 de școli din județul Constanța au depus aplicații pentru dotarea cu laborator inteligent

În județul Constanța, din 62 de unități de învățământ liceal, 50 de instituții de învățământ secundar superior, dar și Palatul Copiilor au depus cel puțin pentru un smart lab.

51 de școli din județul Constanța au depus aplicații pentru dotarea cu laborator inteligent


Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a lansat, în 23 decembrie 2022, apelul competitiv de proiecte pentru Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor, finanțat din PNRR. Astfel, 24 martie 2023 a fost data limită pentru depunerea aplicațiilor pe platforma http://uefiscdi-direct.ro. 

În județul Constanța, din 62 de unități de învățământ liceal, 50 de instituții de învățământ secundar superior, dar și Palatul Copiilor au depus cel puțin pentru un smart lab, astfel: 26 din municipiul Constanța, 25 din județ. Totodată, în cadrul prezentului apel, Ministerul Educației, prin PNRR, a oferit oportunitatea beneficiarilor de a aplica pentru cel de-al doilea laborator inteligent în baza următoarelor criterii: numărul de elevi înscriși în anul școlar 2022 - 2023 să fie de minimum 500, 25% - media la examenul de bacalaureat pe liceu în ultimii 3 ani; 25% - rata de promovare la examenul de bacalaureat (din numărul de candidați înscriși) în ultimii 3 ani. La nivelul județului Constanța 10 licee au aplicat și pentru un al doilea smart lab.

Acest apel va asigura unităților de învățământ secundar superior, palatelor și cluburilor copiilor o finanțare nerambursabilă de 60.000 € pentru un laborator. Un smart lab presupune un concept integrat de învățare personalizată, prin folosirea sistemului STIAM (Știință, Tehnologie, Inginerie, Arte și Matematică), oferă o învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, să devină utilizatori independenți care pot dobândi competențe digitale avansate pentru a beneficia de oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului. Pe lângă acestea, apelul a permis achiziționarea de conținut educațional, care va acoperi domenii din programa școlară, de materiale didactice pe dispozitive, dar și conectarea acestora din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ. Le dorim succes și suntem convinși că toate aplicațiile depuse vor fi declarate câștigătoare.”, a declarat inspectorul școlar general, prof Sorin Mihai.