Bilanțul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, pentru anul 2022

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a prezentat raportul activității pe anul 2022.

Bilanțul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, pentru anul 2022


Astăzi, 3 martie a.c., în Sala „Remus Opreanu“ a Palatului Administrativ, a avut loc ședința de bilanț a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, pentru anul 2022.

Astfel, conform Planului de pregătire, personalul Serviciului de Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunităților a organizat, condus și desfășurat două activități în domeniul situațiilor de urgență, prima cu președinții comitetelor locale pentru situații de urgență (44 de persoane), cea de-a doua cu șefii serviciilor voluntare pentru situații de urgență (18 persoane).
Prin instrumentele CJSU, în 2022 au fost organizate 28 de exerciții de alarmare, evacuare și intervenție la locul de muncă, în puncte de lucru strategice. De asemenea, secretariatul tehnic permanent al CJSU Constanța a elaborat 6 documente de interes operativ.
Anul trecut, au avut loc 98 de ședințe extraordinare ale CJSU Constanța, având ca teme, printre altele, evoluțiile fenomenelor hidrometeorologice periculoase, analizarea de documente, prezentarea planurilor operative, măsuri urgente și necesare pentru gestionarea situațiilor de urgență, respectiv măsuri pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni.
În acest sens, au fost aprobate 137 de hotărâri CJSU și au fost emise 13 Ordine de Prefect. Pentru gestionarea pandemiei COVID-19, au fost emise 13 hotărâri CJSU, iar pentru sprijinirea cetățenilor ucraineni, au fost aprobate 98 de hotărâri, privind actualizarea locațiilor temporare de cazare și transporturile rutiere naționale.
Referitor la Ordinele de Prefect, acestea au vizat actualizarea componenței nominale a CJSU, constituirea de comisii mixte județene de evaluare a pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice, dar și pentru evaluarea petițiilor semnalate. Nu în ultimul rând, au fost emise Ordine de Prefect și pentru aprobarea planurilor de măsuri pe tipuri de risc, respectiv pentru aprobarea calendarului referitor la pregătirea activităților specifice sezonului rece.
În ceea ce privește activitatea grupurilor de suport tehnic pe tipuri de riscuri generatoare de situații de urgență, acestea s-au întrunit de 7 ori, pe parcursul anului 2022.
Pentru 2023, au fost stabilite 5 direcții majore de acțiune: orientarea acțiunilor preventive către promovarea măsurilor de reducere a riscului la dezastre, asigurarea educării populației pentru cunoașterea diferitelor tipuri de riscuri, creșterea rolului de autoritate a CJSU, creșterea rezilienței societății civile și integrarea acțiunilor preventive în ansamblul global al eforturilor pentru reducerea riscurilor la dezastre.
„2022 a fost un an cu specific diferit față de cei precedenți. Dacă în 2020 și în 2021, în proporție covârșitoare, hotărârile CJSU au avut ca obiect măsuri anti-pandemie, anul trecut am avut alte provocări. 2022 a adunat 137 de hotărâri CJSU, adica una la mai puțin de trei zile. Un volum mare, măsuri importante luate pentru siguranța locuitorilor județului, dar și pentru oaspeții Constanței. Pentru că toți au nevoie de autorități implicate”, a declarat Silviu-Iulian COȘA, prefectul județului Constanța.