Câţi bani pune la bătaie Primăria Constanţa pentru susţinerea proiectelor nonprofit din domeniul tineret

Primăria Municipiului Constanța anunță că deschide procedura de selecție a proiectelor nonprofit de interes general din domeniul tineret

Câţi bani pune la bătaie Primăria Constanţa pentru susţinerea proiectelor nonprofit din domeniul tineret


Primăria Municipiului Constanța anunță că deschide procedura de selecție a proiectelor nonprofit de interes general din domeniul tineret. 

Primăria Constanța invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă pentru domeniul tineret.
Temeiul legal: Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Bugetul local pentru domeniul tineret, este de 300.000 lei, iar cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect de 150.000 de lei. Data limită pentru depunerea propunerilor este 07.07.2020, ora 16:00.
Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro – ACHIZIȚII PUBLICE- FINANȚĂRI NERAMBURSABILE ( poziția 54)  și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.
De asemenea, Primăria Municipiului Constanța reamintește că s-a redeschis sesiunea de selecție a proiectelor nonprofit de interes general din domeniile cultural și social.
Data limită de depunerea a dosarelor de aplicație pentru domeniile cultural și social este 30.06.2020, ora 16:00
Proiecte nonprofit de interes general din domeniul cultural: 
Temeiul legal: Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Bugetul alocat sesiunii de selecție: 1.500.000 de lei. Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect este în valoare de 300.000 de lei.
Proiecte nonprofit de interes general din domeniul social:
Temeiul legal: Legea nr.350/2005 și Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale.
Bugetul alocat sesiunii de selecție: 150.000 de lei.
Cuantumul maxim de finanțare pentru un proiect: 75.000 de lei.
Proiectele se vor întocmi conform documentației prezentate pe site-ul www.primaria-constanta.ro – ACHIZIȚII PUBLICE- FINANȚĂRI NERAMBURSABILE (pozițiile 30 și 31)  și se depun la sediul Primăriei Municipiului Constanța din str. Cuza Vodă, nr.27.
Mai multe informații pot fi obţinute de la sediul Primăriei Municipiului Constanţa din str. Cuza Vodă, nr.27 sau la numărul de telefon 0241.485.893.