Cîțu: „Începe IMM Invest! Am intrat în faza a doua de repornire a economiei”

Începând de astăzi, IMM-urile din România au acces la programul IMM Invest, prin care pot beneficia credite garantate cu până la 90%

Cîțu: „Începe IMM Invest! Am intrat în faza a doua de repornire a economiei”


Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a anunţat că, începând de astăzi, IMM-urile din România au acces la programul IMM Invest, prin care pot beneficia credite garantate cu până la 90%. 

Guvernul României pornește cel de-al treilea program important. Începe IMM Invest! Acest program este importnat nu doar prin dimensiune, dar și prin faptul că intră cu programul în etapa a doua pentru repornirea economiei. Se adresează tuturor companiilor mici și mijlocii din România, nu doar celor care au fost afectate de criza COVID-19. E un program care poate fi accesat tot timpul anului, dar este un program pe termen lung. Plafonul de garantare este de 15 miliarde de lei, creditele sunt garantate cu până la 90%. Firmele pot accesa credite fără dobândă și vor fi susținute 600 de mii de locuri de muncă. IMM Invest pornește, iar de astăzi, Guvernul României intră în faza a doua pentru programul de repornire a României”, a fost anunțul făcut de ministrul Florin Cîțu.
Schema de sprijin IMM Invest România – în ce constră Miercuri, 8 aprilie 2020, s-au publicat în Monitorul Oficial normele de aplicare ale programului IMM Invest, prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din România pot obține credite bancare cu dobânzi suportate de stat până la sfârșitul anului 2020, după care li se vor aplica anumite niveluri de dobândă. Ca urmare a crizei coronavirus COVID-19, statul a modificat programul IMM Invest instituit în 2017. Principala modificare constă în faptul că firmele beneficiare de credite bancare vor avea practic dobândă zero, pentru că statul va plăti în locul lor dobânda și comisioanele. Dar nu pe toată perioada creditului. 
Conform normelor de aplicare, perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate și până la 31 decembrie 2020. Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare – a explicat miercuri Ministerul Finanțelor Publice. 
Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii și se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este limitată la data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului se întinde până la data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii. După perioada de expirare a granturilor de acoperire a dobânzilor și comisioanelor, IMM-urile (inclusiv microîntreprinderile) vor suporta dobânzi pentru creditele garantate de stat astfel: ROBOR la 3 luni plus o marjă fixă de 2,0% pe an pentru creditele de investiții și ROBOR la 3 luni plus o marjă de 2,5% pe an pentru creditele/liniile de credit pentru finanțarea capitalului de lucru. Marja nu va include comisionul de administrare, comisionul de risc precum și taxele aferente operațiunilor conexe activității de creditare cum ar fi taxe notariale, costurile legate de evaluare și înregistrarea garanțiilor. Plafoane la credite și subvenționarea dobânzii Granturile cu care statul va suporta dobânzile bancare și comisioanele la creditele garantate nu vor depăși un plafon de 800.000 de euro pentru o singură firmă beneficiară. 
Bugetul total al schemei de ajutor de stat este de 781 milioane lei (161 milioane euro), iar plafonul maxim de garantare este de 15 miliarde lei, echivalentul în lei a 3,1 miliarde euro. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei. Aceste credite vor fi garantate de stat în proporție de 80%. 
Statul garantează 90% din credite/linii de credit pentru finanțarea capitalului de lucru care se încadrează în 500.000 de euro în cazul micro-întreprinderilor și 1 milion de euro în cazul întreprinderilor mici. Micro-întreprinderile și întreprinderile mici vor putea însă completa liniile de capital de lucru cu credite de investiții până la plafonul total de 10 milioane de lei, finanțări care vor fi, de asemenea, garantate de stat în proporție de 80%. Garanții colaterale puse de firme Pe lângă garanțiile de 80% sau 90% puse de stat la credite, firmele beneficiare vor trebuie să vină cu garanții colaterale. În cazul garanțiilor de stat acordate în cadrul programului, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) mandatează instituțiile de credit finanțatoare să încheie contractele de garanție pentru garanțiile colaterale constituite de beneficiarul finanțării/terți garanți, atât în favoarea acestora, cât și a statului român, prin MFP, în calitate de co-creditori, precum și să efectueze formalitățile legale de publicitate ale garanțiilor colaterale, în cazul în care legea prevede efectuarea unor astfel de formalități. Beneficiarul trebuie să prezinte instituțiilor de credit garanții colaterale, care, în cazul creditelor de investiții, împreună cu garanția de stat și ipoteca legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate din credit, acoperă în proporție de cel puțin 100% valoarea finanțării. 
Pentru creditele/liniile de credit destinate finanțării capitalului de lucru, instituția de credit are obligația de a asigura cel puțin constituirea următoarelor tipuri de garanții, proporțional cu procentul de garantare: ipotecă legală mobiliară asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activității beneficiarului, inclusiv fondul de comerț și stocurile, ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituția de credit finanțatoare. În cazul în care beneficiari dispun de garanții colaterale, instituția de credit va admite în garanție și aceste garanții colaterale. În termen de 7 zile calendaristice de la data intrării în vigoare a normelor metodologice, instituțiile de credit transmit Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM cererile de înscriere în program, precum și solicitările de alocare de plafoane de garantare în funcție de nivelul estimat al finanțărilor pe care le vor acorda în anul 2020 în cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA. Totodată, băncile vor transmite nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul programului, cu încadrarea în limitele prevăzute de norme – mai explică MFP. Beneficiari eligibili Vor putea accesa facilitățile o serie întreagă de micro-întreprinderi și firme mici și mijlocii, din aproape toate domenii, Guvernul reducând acum lista de coduri CAEN care nu sunt eligibile. Astfel, NU sunt eligibile la program firmele din sectoarele/domeniile: activități de jocuri de noroc și pariuri, producție sau comercializare de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție. 
Valoarea creditelor în funcție de situația firmelor Durata maximă a finanţărilor este de 6 ani în cazul creditelor pentru investiţii şi de 3 ani în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Creditele/liniile de credit pentru capitalul de lucru pot fi prelungite cu maximum 3 ani. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este de 5 milioane de lei, iar pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării este de 10 milioane de lei. De asemenea, creditele cumulate acordate unei companii se vor încadra în limita totală a 10 milioane de lei. Băncile vor analiza solicitările ținând cont de una dintre cele două limitări introduse de lege pentru respectarea condițiilor ajutorului de stat. 
Astfel, creditele se vor încadra în dublul masei salariale anuale a beneficiarului, reprezentată de cheltuielile salariale, precum și contribuțiile sociale și costul cu personalul care lucrează în cadrul întreprinderilor, dar care se află oficial pe statul de plată al unor sub-contractanți, pentru 2019 sau pentru ultimul an disponibil. 
Un alt plafon care poate fi utilizat pentru determinarea valorii creditului reprezintă 25% din cifra de afaceri netă a beneficiarului pe 2019, respectiv venitul brut sau norma de venit în cazul persoanelor fizice care obțin venituri din activități independente. Dacă beneficiarii depun justificări din care să rezulte nevoile lor de lichidități (acestea pot include atât costuri cu capital de lucru, cât și costurile cu investiții), cuantumul împrumutului poate fi majorat pentru a acoperi nevoile de lichidități de la momentul acordării pentru următoarele 18 luni. 
În cazul întreprinderilor create la 1 ianuarie 2019 sau după această dată, cuantumul maxim al împrumutului nu poate depăși masa salarială anuală estimată pentru primii doi ani de activitate. Valoarea maximă a fiecărei finanțări va fi de 500.000 lei pentru micro-întreprinderi și de 1 milion de lei pentru întreprinderile mici. Statul garantează 90% din valoarea acestor credite. 
Firmele care aplică pentru obținerea granturilor depun un document scris prin care se angajează să nu disponibilizeze personalul existent de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la 31 decembrie 2020. Întreprinderea poate organiza programul de lucru al salariaţilor în funcţie de evoluţia activității curente a acesteia. 
Ministerul Finanțelor Publice va acoperi prin granturi 100% din dobânzile, comisioanele de administrare și risc pentru liniile de credit/capital de lucru, precum și pentru creditele de investiții. Ajutorul nu poate depăși 120.000 de euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole.
Perioada de acoperire prin grant de la buget a dobânzii și comisioanelor de administrare și risc este de la momentul acordării creditelor/liniilor de credit contractate după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă şi – până la 31 decembrie 2020. Grantul pentru dobânzi se aprobă anual printr-un act normativ cu putere de lege pentru anul 2020 şi pentru următorii 2 ani doar în condiţiile în care creşterea economică estimată de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză pentru această perioadă se situează sub nivelul creşterii economice din anul 2020. 
Subvenţionarea dobânzii se realizează în condiţiile respectării prevederilor legislaţiei din domeniul ajutorului de stat în vigoare. Perioada de valabilitate a schemei, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit scrisori de garanție/acorduri de finanțare este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței de urgență aprobate de Guvern și data de 31 decembrie 2020, iar perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și data de 31 martie 2021, inclusiv, cu posibilitatea prelungirii.