Grupul consilierilor PSD nu va susţine majorarea taxei de salubrizare la 14 lei/pers/lună

Grupul PSD se opune majorării taxei de salubrizare de la 7,5 lei/persoană/lună la 14 lei/persoană/lună, a precizat liderul consilierilor locali PSD, Costin Răsăuțeanu.

Grupul consilierilor PSD nu va susţine majorarea taxei de salubrizare la 14 lei/pers/lună


Consilierii locali din municipiul Constanţa au fost convocaţi în şedinţă ordinară pentru marţi, 27 decembrie. Pe ordinea de zi s-au aflat nu mai puţin de 44 de proiecte care au fost votate de către aceştia. De asemenea a existat şi o ordine de zi suplimentară care conţine 5 proiecte. La şedinţă au fost prezenţi 26 de consilieri din 26. Proiectele cu numărul 6 şi 39 au fost retrase de pe ordinea de zi.

La inițiativa primarul Vergil Chițac, consilierii locali municipali trebuie să voteze dacă sunt sau nu de acord cu creșterea taxei de salubrizare de la 7,5 lei/persoana/lună la 14 lei/persoană/lună.
Grupul consilierilor PSD nu va susţine majorarea taxei de salubrizare de la 7,5 lei/pers/lună la 14 lei, a anunțul liderul grupului PSD din CLM, Costin Răsăuțeanu.
"În ședința consiliului local de astazi, alianța PNL-USR va propune creșterea taxei de salubrizare de la 7,5 lei/persoana/lună la 14 lei/persoană/lună! Grupul consilierilor PSD, nu va susţine majorarea taxei de salubrizare de la 7,5 lei/pers/lună la 14 lei. Constănţenii, mai ales familiile tinere și seniorii nostri trec printr-o perioadă foarte grea din punct de vedere financiar, ca urmare a preţurilor care au explodat la toate produsele, a facturilor mari la utilități şi a veniturilor care au rămas la acelaşi nivel sau chiar au scăzut", a scris Costin Răsăuțeanu pe Facebook.

Ordinea de zi: 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.11.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.11.2022;
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. 

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.11.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.11.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre nr. 742/2022 privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul municipiului Constanța în anul 2023;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5.

6. Proiect de hotărâre nr. 630/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minim pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța;
inițiator: consilier local Rusu Ionuț
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.     

7. Proiect de hotărâre nr. 721/2022 privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 46;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

8. Proiect de hotărâre nr. 720/2022 privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 Decembrie 1989 nr. 25, proprietatea societății Marcos SRL;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

9. Proiect de hotărâre nr. 727/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Confort Urban SRL;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.   

10. Proiect de hotărâre nr. 712/2022 privind aprobarea încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare juridică, conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, prin promovarea și susținerea unei acțiuni în temeiul Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ în contradictoriu cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

11. Proiect de hotărâre nr. 735/2022 pentru modificarea HCL nr. 482/2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

12. Proiect de hotărâre nr. 722/2022 privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitate boli infecțioase, din cadrul Camerei de gardă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.   

13. Proiect de hotărâre nr. 743/2022 pentru completarea HCL nr. 15/2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu ADRSE pentru implementarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: mobilitate urbană, regenerare urbană”, depus la finanțare în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, axa prioritară 1 – Acțiunea 1.1.1 ”Asistență orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii FESI”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

14. Proiect de hotărâre nr. 745/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de transport public prin construire/modificare/reabilitare stații de transport în comun la capete de linii”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr. 746/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare locuri de joacă noi (10 locații);
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

16. Proiect de hotărâre nr. 719/2022 privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 1, ap. 9;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

17. Proiect de hotărâre nr. 737/2022 privind numirea auditorului statutar al societății Administrația Fondului Imobiliar SRL pentru exercițiul financiar 2022;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

18. Proiect de hotărâre nr. 733/2022 pentru modificarea HCL nr. 373/2022 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța prin transformare în societate cu răspundere limitată cu asociat unic cu denumirea ”Administrația Fondului Imobiliar SRL”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

19. Proiect de hotărâre nr. 736/2022 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între Unitatea administrativ teritorială a municipiului Constanța și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014 + 130963;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

20. Proiect de hotărâre nr. 744/2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 59/2020 privind aprobarea proiectului “INFANT”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

21. Proiect de hotărâre nr. 739/2022 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență doamnei Dragnea Gabriela;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

22. Proiect de hotărâre nr. 711/2022 privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2023;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

23. Proiect de hotărâre nr. 738/2022 privind aprobarea stabilirii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2023;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

24. Proiect de hotărâre nr. 732/2022 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 492 mp, situat pe strada Mircea cel Bătrân nr. 45, în favoarea societății Transgaz SA;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

25. Proiect de hotărâre nr. 714/2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

26. Proiect de hotărâre nr. 740/2022 privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Direcției generale de asistență socială Constanța asupra imobilului Creșa nr. 13 situat în municipiul Constanța, Al. Pelicanului nr. 3, bl. AV29, parter și darea acestuia în administrare, în favoarea Grădiniței cu program prelungit ”Lumea Copiilor”;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

27. Proiect de hotărâre nr. 715/2022 privind aprobarea nomenclatorului stradal al municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

28. Proiect de hotărâre nr. 741/2022 privind constituirea unui drept de administrare asupra unor imobile (terenuri), aparținând domeniului public al UAT Municipiul Constanța, în favoarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
   
29. Proiect de hotărâre nr. 713/2022 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 200049, înscris în cartea funciară nr. 200049, în suprafață de 22,22 mp, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia-Complex Savoy, în favoarea Complex Savoy SA;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

30. Proiect de hotărâre nr. 716/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobile locuințe colective P+4-6E, str. Rozelor nr. 5, parcelele VN 387/3/1 și VN 387/4, investitor societatea Cambela Prod SRL;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre nr. 717/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală și birou, str. Dragoslavele nr. 4, investitor Panait Vali-Cătălin;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre nr. 718/2022 privind prelungirea valabilității planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 208/2020;
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul nu a fost aprobat. Au fost 7 voturi pentru şi 17 abţineri.

33. Proiect de hotărâre nr. 731/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 578 mp, situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr.31 identificat cu număr cadastral 211948, proprietatea privată a municipiului Constanța, aferent construcţiei C1-Depozit-parter, cu respectarea dreptului de preempţiune al societăţii DORIS TRADING S.R.L.;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

34. Proiect de hotărâre nr. 730/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață totală de 114 mp (95 mp+19 mp), situat în municipiul Constanța, str.Intrarea Smârdan FN actual str. Mihai Eminescu nr. 5A, proprietatea privată a municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

35. Proiect de hotărâre nr. 729/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 33 mp, situat în municipiul Constanța, str. Poporului FN, identificat cu număr cadastral 251715, proprietatea privată a municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre nr. 728/2022 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 49 mp, situat în municipiul Constanța, str. Voinicului nr. 22, proprietatea privată a municipiului Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

37. Proiect de hotărâre nr. 734/2022 privind aprobarea raportului de evaluare nr. 263140/15.12.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță, Luna Park, în suprafață totală de 1622 mp;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul nu a fost adoptat. Au fost 8 voturi pentru, 9 împotrivă şi 9 abţineri.     

38. Proiect de hotărâre nr. 747/2022 pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

39. Proiect de hotărâre nr. 723/2022 pentru modificarea HCL nr. 452/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.     

40. Proiect de hotărâre nr. 726/2022 pentru modificarea HCL nr. 603/2022 privind aprobarea profilului si a matricei profilului consiliului de administratie , a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administratie al societăţii Confort Urban S.R.L;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

41. Proiect de hotărâre nr. 725/2022 pentru modificarea HCL nr. 604/2022 privind aprobarea profilului si a matricei profilului consiliului de administratie , a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administratie al societăţii CT BUS S.A. Constanța;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.     

42. Proiect de hotărâre nr. 748/2022 privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Propunerile sunt Lavinia Anton, Chirtop Laurenţiu, Gropoşilă Aurel şi Dorel Liviu Popa. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

43. Proiect de hotărâre nr. 724/2022 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A;
inițiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Propunerea este Gelu Sauciuc. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru

44. Proiect de hotărâre nr. 710/2022 privind alegerea președintelui de ședință.
inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

Ordine de zi suplimentară:
1. Proiect de hotărâre nr. 751/2022 privind aprobarea utilizării excedentului anual al bugetului local estimat a se realiza la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre nr. 752/2022 privind aprobarea execuției bugetului local la data de 20.12.2022;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre nr. 753/2022 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.   

4. Proiect de hotărâre nr. 749/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „BULEVARDUL MADRID‟ din Municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.  

5. Proiect de hotărâre nr. 750/2022 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către societatea TERMOFICARE CONSTANȚA S.R.L. și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.01.2023-31.03.2023, în municipiul Constanța.
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.