HoReCa, scutită în continuare de plata impozitului specific

Guvernul vrea să prelungească scutirea de impozit specific la HoReCa să se aplice pentru încă 90 de zile, începând cu 1 aprilie.

HoReCa, scutită în continuare de plata impozitului specific


Guvernul vrea să prelungească scutirea de impozit specific la HoReCa să se aplice pentru încă 90 de zile, începând cu 1 aprilie. Pentru eșalonarea simplificată a datoriilor din perioada stării de urgență și de alertă este propus un nou termen - 30 septembrie 2021. În schimb, statul vrea să suspende facilitățile fiscale de 1.500 de lei firmele care acordă ajutor angajaților să-și dea copiii la creșă sau grădiniță.

Propunerea de ordonanță de urgență scoasă luni în dezbatere de Ministerul Finanțelor cuprinde:
- prelungirea cu 90 de zile, de la 1 aprilie 2021, a scutirii de la impozitul specific, pentru restaurante și alte firme HoReCa, în contextul menținerii restricțiilor privin- desfășurarea activităților.
- prelungirea termenului pentru depunerea notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare până la data de 30 septembrie 2021 și prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 31 ianuarie 2022. În prezent, termenul de notificare a organului fiscal privind intenția de restructurare expiră la 31 martie 2021, iar „efectele economice ale declarării stării de urgență și ale stării de alertă este de așteptat să continue după încetarea acestora”.
- prelungirea până la data de 31 ianuarie 2022 a termenului pentru care se aplică măsura privind solicitarea la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale. Prorogarea acestui termen are ca scop sprijinirea, în continuare a mediului de afaceri și a contribuabililor persoane fizice, în contextul actual sanitar și economic dificil.
- prelungirea până la 30 septembrie 2021 a termenului de acordare a eșalonării la plată în formă simplificată. Termenul se referă la procedura simplificată de acordare a eșalonării la plată pentru cel mult 12 luni, pentru contribuabilii care au fost buni platnici până la data intrării în starea de urgență, indiferent de forma de proprietate. Înlesnirea la plată constă în eșalonarea la plată pe cel mult 12 luni a obligațiilor bugetare principale precum și pentru obligațiile fiscale accesorii aferente acestora a căror scadență/termen de plată se împlinește după data declarării stării de urgență.
- suspendarea aplicării creditului fiscal de 1.500 de lei pentru firmele care oferă angajaților ajutor să-și dea copiii la creșe sau grădinițe. Astfel se suspendă art. 25 alin. (4) lit. i1) - i2) din Codul fiscal, care prevedea, printre altele, că firmele care efectuează cheltuieli cu educaţia timpurie scad din impozitul pe profit datorat cheltuielile cu educaţia timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil. În cazul în care suma ar fi depășit impozitul pe profit datorat, diferenţa urma să fie scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii reţinut de contribuabil pentru angajaţi, din taxa pe valoarea adăugată datorată sau din accizele datorate. Ministerul Finanțelor spune însă acum că aceste faciltăți se trebuie suspendate pentru că „nu asigură reguli fiscale suficiente și neechivoce de aplicare a stimulentului fiscal reglementat pentru educația timpurie, care să conducă la stabilitate și eficiență legislativă, ceea ce impune astfel o revizuire a acestor reglementări”.
- clarificarea modului de distribuire a cheltuielii cu achiziția aparatelor de marcat electronice fiscale utilizate de asocierile fără personalitate juridică, respectiv deducerea costului de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale să se efectueze de către fiecare asociat din impozitul anual, proporțional cu cota de participare în asociere. În prezent, costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale se deduce din impozitul pe venit anual stabilit prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil determinat potrivit art. 118 din Codul fiscal, fără însă a exista reglementări exprese referitoare la situația în care activitatea se desfășoară în asocieri fără personalitate juridică.
Pentru a se putea aplica, proiectul de ordonanță de urgență al Finanțelor trebuie să fie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial.  Între timp, cei interesați pot trimite la MFP sugestii și propuneri privind proiectul de OUG, la adresa e-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro.