Iohannis, de Ziua Justiției: Toleranța zero față de orice act de corupție va produce schimbări profunde

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă, în mesajul de Ziua Justiţiei, că lupta împotriva corupţiei rămâne o prioritate și că toleranţa zero faţă de orice act de corupţie va produce schimbări profunde

Iohannis, de Ziua Justiției: Toleranța zero față de orice act de corupție va produce schimbări profunde


Preşedintele Klaus Iohannis afirmă, în mesajul de Ziua Justiţiei, că lupta împotriva corupţiei rămâne o prioritate și că toleranţa zero faţă de orice act de corupţie va produce schimbări profunde şi benefice la nivelul întregii societăţi. 

”Criza traversată a avut un impact puternic asupra profesiilor liberale şi asupra economiei în general. Nu trebuie să uităm, însă, că în spatele codurilor de procedură şi al dreptului material se află destinele oamenilor, iar valorile care călăuzesc activitatea tuturor celor implicaţi în înfăptuirea actului de justiţie  trebuie să rămână aceleaşi: dreptate, integritate, profesionalism, adevăr, umanitate, curaj. Doar prin respectarea acestor valori, justiţia contribuie la construirea încrederii în stat şi în lege. În ultimii ani, agenda publică a fost dominată de încercări repetate de a subordona justiţia politicului, iar întreaga energie a forţelor democratice din România s-a concentrat pe stoparea unor astfel de demersuri. A venit momentul ca tot acest potenţial de schimbare şi îmbunătăţire a justiţiei, ca serviciu public, să fie valorificat într-un demers constructiv. Nevoia unei infrastructuri adecvate, o legislaţie clară, coerentă şi predictibilă, un dialog constant şi onest în interiorul sistemului judiciar şi construirea unui consens cu privire la priorităţile acestuia sunt aspecte asupra cărora nu mai pot exista întârzieri”, afirmă preşedintele în mesajul de Ziua Justiţiei.
El felicită întregul personal din sistemul judiciar pentru activitatea pe care o desfăşoară, mai ales în contextul dificil provocat de epidemia de COVID-19.
”Justiţia are misiunea de a apăra drepturile, libertăţile fundamentale şi interesele legitime ale cetăţenilor. Perioada traversată de România în ultimele luni şi criza cu care se confruntă întreaga lume au adus cu sine transformări profunde în societăţile noastre, iar protejarea dreptului la viaţă şi a dreptului la sănătate a căpătat noi valenţe. Ultimele luni au generat, de asemenea, şi schimbări care anterior erau greu de imaginat în domeniul justiţiei. Tranziţia spre mediul online ca mijloc de soluţionare a litigiilor sau plusul de eficienţă adus pentru justiţiabili şi pentru personalul din domeniul justiţiei sunt dovezi clare că folosirea noilor tehnologii şi a beneficiilor acestora pentru înfăptuirea actului de justiţie trebuie să devină o regulă, iar nu o excepţie. Noile standarde atinse înseamnă, de fapt, o democraţie mai funcţională, motiv pentru care încurajez toţi actorii din sistemul judiciar să continue cu hotărâre eforturile în această direcţie”, consideră Iohannis.
El subliniază că lupta împotriva corupţiei rămâne o prioritate, fiindcă acest flagel împiedică dezvoltarea economică şi socială, afectează consolidarea democraţiei şi, de aceea, trebuie ferm combătut şi că toleranţa zero faţă de orice act de corupţie va produce schimbări profunde şi benefice la nivelul întregii societăţi.
”Transmit întregul meu sprijin tuturor celor care, în ciuda dificultăţilor întâmpinate sau riscurilor la care s-au expus, au rămas dedicaţi misiunii nobile a profesiei pe care au îmbrăţişat-o, contribuind la un deziderat mereu actual în viaţa unui stat – o societate mai dreaptă”, afirmă preşedintele în finalul mesajului.