Sorin Cîmpeanu: Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a prezentat într-o conferință de presă proiectele noilor legi ale educaţiei, unul pentru învăţământul preuniversitar şi altul pentru învăţământul superior.

Sorin Cîmpeanu: Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030


Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a prezentat marți proiectele noilor legi ale educaţiei. Noutățile sunt: învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030, colegiile naționale vor putea organiza propriile examene de admitere, structura examenului de bacalaureat se modifică, fără note la educație fizică și arte, profesorii se vor putea titulariza și pe mai puțin de 18 ore, salariile profesorilor debutanți cresc cu 43%.

„Învățământul obligatoriu va cuprinde grupa mică începând cu anul 2030, cuprinde deja grupa mijlocie, grupa mare, învățământul primar, învățământul secundar inferior și liceal. Parcursul școlar și valorile elevilor au ca scop evaluarea, orientarea, încurajarea, optimizarea învățării, precum și dezvoltarea capacităților de autoevaluare a elevilor. Evaluarea va fi centrată pe competențe. În plus, este obligatoriu să se ofere feedback în timp real elevilor. Și aceste evaluări vor sta la baza planurilor individuale de învățare. Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, la 12 luni de la adoptarea prezentei legi, va realiza o bancă unică de instrumente de evaluare.

Pentru copiii care se vor găsi în luna septembrie 2023 în grupa mare a grădiniței: cadrul didactic care asigură educația preșcolarilor trebuie să întocmească un raport de evaluare a competențelor cognitive emoționale și sociale ale copilului. Activitatea didactică pe parcursul clasei pregătitoare va ține cont de constatările acestui raport în sensul adaptării corespunzătoare a fiecărui elev”, a explicat ministrul Sorin Cîmpeanu.

Raport de evaluare la finalul grădiniței și a clasei pregătitoare
”Pentru copiii care se vor găsi în luna septembrie 2023 la finalul grupei mari a grădiniței, cadrul didactic, deci pentru septembrie 2023, cadrul didactic care a asigurat educația preșcolarilor trebuie să întocmească un raport, raport de evaluare a competențelor cognitive, emoționale și sociale ale copilului. Activitatea didactică pe parcursul clasei pregătitoare va ține cont de constatările acestui raport, în sensul adaptării corespunzătoare acesteia la nivelul de dezvoltare al fiecărui copil.

La finalul clasei pregătitoare și a clasei 1 cadru didactic responsabil trebuie să întocmească un raport descriptiv de evaluare, atât a dezvoltării fizice, socio-emoționale, cognitive, cât și a limbajului și a comunicării, a abilităților de citit, abilităților de scriere, a abilităților de calcul matematic, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare. Sunt multe alte lucruri prevăzute. N-aș vrea să intru în detalii” ,- a transmis Sorin Cîmpeanu.

Evaluări naționale începând cu clasa a II-a
”La finalul claselor a doua, a patra și a șasea, elevii vor susține evaluări naționale scrise, obligatoriu la limbă și comunicare, precum și la matematică. Rezultatele evaluărilor trebuie să fie utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învățare ale elevilor. Se comunică părinților sau reprezentanților legale ai acestora și, foarte important, este obligatoriu să fie trecute în portofoliul educațional al elevului. Portofoliul educațional a existat și în legea 1. El, in păcate, n-a fost pus în practică niciodată. Viziunea acestei legi cu privire la portofoliul educațional este radical schimbată. Este dezvoltată. Rezultatele elevilor se exprimă, după caz, în învățământul primar, prin calificative anuale unice pe arii curiculare, cu excepția clasei pregătitoare, pe parcursul căreia nu se acordă calificative.

În învățământul secundar inferior se exprimă prin notă de la 1 la 10. În învățământul secundar superior și în învățământul terțiar non universitar, de asemenea prin note de la 1 la 10. Prin evaluările, prin rapoartele anuale de evaluare a dezvoltării fizice, socio-emoțional-cognitive, precum și a dezvoltării capacităților și aptitudinilor de învățare este o altă modalitate prin care se exprimă rezultatele acestor evaluări.

Prin excepție, la disciplinele care fac parte din ariile curiculare - arte și educație fizică și sport, precum și la alte discipline ce pot fi stabilite prin ordin de ministru - se acordă calificative de tip admis-respins și nu note de la 1 la 10, cu excepția învățământului vocațional, la care rezultatele evaluării se exprimă prin note de la 1 la 10 în continuare, pentru profilul corespondent fiecărei arii curiculare.

Elevii care vor începe după anul școlar, după intrarea în vigoare a acestei legi, nu vor mai avea calificative de la 1 la 10 pentru disciplinele din ariile curiculare arte și educație fizică. După intrarea în vigoare a acestei legi, deci cel mai devreme în septembrie 2023, pentru că nu este pertinent, odată ce va prezenta calendarul, să sperăm că aceste legi vor putea fi adoptate înainte de 5/09/2022 când începe noul an școlar”, a anunțat Sorin Cîmpeanu.