Au început înscrierile la creșă! Ce acte trebuie să depună părinții

Părinții care-și doresc ca micuții lor să meargă, din toamnă, la creșă pot depune deja cererile de înscriere la unitățile aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța.

Au început înscrierile la creșă! Ce acte trebuie să depună părinții


Părinții care-și doresc ca micuții lor să meargă, din toamnă, la creșă pot depune deja cererile de înscriere la unitățile aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială Constanța. Dosarul de înscriere se depune on-line la adresa: inscriericrese@dgas-ct.ro  până pe data de 31 mai 2021. Cererile transmise după ora 16:00 sau în zilele nelucrătoare, vor fi înregistrate în următoarea zi lucrătoare.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
- cererea de înscriere tip;
- copie a actelor de identitate pentru fiecare părinte/reprezentant legal, cu domiciliul sau reședința în Municipiul Constanța;
- copie a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită înscrierea;
- copie a certificatului de naștere pentru frații  minori, unde este cazul;
- adeverințe doveditoare privind locul de muncă (fie că există un contract de muncă în derulare sau un contract de muncă suspendat pentru concediul de creștere a copilului)/frecventarea cursurilor la zi a unei unități de învățământ/decizia anuală de impunere pentru PFA/adeverință de șomaj, pentru fiecare dintre părinți/reprezentanții legali;
- adeverință de la unitățile de învățământ pentru frații care frecventează deja creșa sau frecventează grădinița ori școala situate în apropierea creșei;
- pentru familiile monoparentale se atașează copie a sentinței judecătorești pentru încredințarea minorului/certificat de deces, act notarial care să demonstreze că minorul se află întreținerea părintelui/reprezentantului legal al copilului;
- pentru cazurile sociale se atașează anchetă socială;
- declarație pe proprie răspundere a părintelui/reprezentantului legal cu privire la consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
NU se vor lua în calcul cererile părinților/reprezentanților legali care nu au domiciliul/reședința în municipiul Constanța.
Listele cu copiii admiși, în limita locurilor aprobate, se publică pe site-ul instituției și se afișează la sediul Direcției administrare creșe Constanța, în data de 02 august 2021. 
Creșele pentru care se depun cereri de înscriere în această lună sunt următoarele:
- Creșa nr.1, Strada Adamclisi nr.1 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în incinta Școlii gimnaziale nr.6 “N.Titulescu” , Aleea Cameliei nr.2);
- Creșa nr.2, Aleea Mălinului nr.4 (până la finalizarea lucrărilor de reabilitare, modernizare și mansardare funcționează în clădirea din Strada Poporului nr.25);
- Creșa nr.13, Aleea Pelicanului nr.3, bl. AV29, parter;
- Creșa nr.18, Aleea Cutezătorilor nr.7, bl. D, parter.