Biserica Ortodoxă vrea să interzică nunţile în ziua de sâmbătă

Patriarhia Ortodoxã Românã vrea sã revinã la vechile orânduiri bisericesti, care interzic anumite slujbe cu o zi înaintea Praznicelor Împãrãtesti

Biserica Ortodoxă vrea să interzică nunţile în ziua de sâmbătă


Vestea a stârnit un val de nemultumiri în rândurile oamenilor, deoarece majoritatea organizează o petrecere după cununie şi majoritatea preferă sâmbăta. Preoţii însă consideră aceste petreceri o fală care contravine normelor ortodoxiei.

Patriarhia Ortodoxã Românã vrea sã revinã la vechile orânduiri bisericesti, care interzic anumite slujbe cu o zi înaintea Praznicelor Împãrãtesti. În vechime, cãsãtoria se savârsea dupã Liturghia de duminicã (conform Vechiului si Noului Testament, Sfânta Litrughie este Praznic Împãrãtesc).
La cununia religioasã, participa în trecut întreaga comunitate. Astãzi, cununiile sunt sãvârsite de regulã sâmbãta. Practica din prezent este necanonicã, pentru cã petrecerile tin pânã duminicã dimineatã, lucru care nu mai face posibilã participarea credinciosilor la Sfânta Liturghie de duminicã. Indicat este ca ele sã fie sãvârsite duminica, scrie Vremea Nouă.
Patriarhia Ortodoxă Română vrea să revină la vechile orânduiri bisericeşti, care interzic anumite slujbe cu o zi înaintea Praznicelor Impărătesti. În vechime, căsătoria se săvârşea după Liturghia de duminică (conform Vechiului şi Noului Testament, Sfânta Litrughie este Praznic Impărătesc).
La cununia religioasă, participa în trecut întreagă comunitate. Astăzi, cununiile sunt săvarsite de regulă sâmbăta. Practică din prezent este necanonică, pentru că petrecerile ţin pană duminică dimineată, lucru care nu mai face posibilă participarea credincioşilor la Sfânta Liturghie de duminică.
Indicat este că ele să fie săvarsite duminică. În legătură cu această hoţărare a Patriarhiei Ortodoxe Române, preotul Vasile Lăiu, paroh al Bisericii “Sf. Ilie” din Bârlad şi protopop de Bârlad, a precizat pentru Vremea Nouă: “Este o oranduială canonică a bisericii prin care se prevede că slujbele religioase de cununie să se facă numai după oficierea Sfintei Liturghii. Biserica trebuie să-şi între în drepturi. Aşa cum o lege trebuie respectată în stat, aşa trebuie respectată şi legea bisericească, care nu este de un an – doi, ci este de 2000 de ani. Taină cununiei, aşa cum o cere Biserica, trebuie făcută din credintă. Dacă unii o fac pentru fală şi dar, asta este treaba lor. Această obisnuintă de a se face taină cununiei sâmbăta este o oranduială oarecum impusă de vremurile comuniste, care s-a perpetuat şi în zilele noastre.”
Protopopul Lăiu a ţinut să mai precizeze că taină cununiei se poate oficia în orice zi, în orice perioadă a anului, numai să nu fie urmată de petrecere: “Este normal să nu se mai oficieze cununia sâmbătă din considerentul că după slujba religioasă urmează o petrecere. Sâmbătă seară oamenii merg la petrecere, care se prelungeşte şi duminică. Lumea normală, care pretinde că este creştină, ar trebui să fie prezentă duminică la biserică. Din cauza acestor petreceri, de oboseală sau din alte motive, nu mai pot participa la slujba de duminică.”, a mai menţionat protopopul Vasile Lăiu.