De mâine, restaurantele, teatrele și cinematografele vor funcționa la o capacitate de 50 la sută

Restaurantele, cinematografele și sălile de spectacole vor funcționa la o capacitate maximă de 50%

De mâine, restaurantele, teatrele și cinematografele vor funcționa la o capacitate de 50 la sută


Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a votat astăzi încadrarea în limita de incidență cumulată la 14 zile a celor 70 de U.A.T.-uri din județul Constanța. Restaurantele, cinematografele și sălile de spectacole vor funcționa la o capacitate maximă de 50%.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Constanța a votat, vineri, 7 mai a.c., hotărârea nr. 68 care prevede constatarea încadrării în limita de incidență cumulată la 14 zile a celor 70 de U.A.T.-uri din județul Constanța, după cum urmează:
- 64 de U.A.T.-uri sunt încadrate în limita de incidență mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori.
- 5 U.A.T.-uri (Năvodari, Cerchezu, Fântânele, Lumina, Pecineaga) sunt încadrate în limita de incidență mai mare de 1,5/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
- un U.A.T. (Dumbrăveni) este încadrat în limita de incidență mai mare de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
Măsurile intră în vigoare din data de 08.05.2021, ora 00.00 și vor fi valabile pentru 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Municipiul Constanța este încadrat în limita de incidență mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori. Asta înseamnă că, începând de mâine, restaurantele vor putea funcționa și la interior, la o capacitate de maximum 50%.
Aceeași capacitate maximă se va aplica și în cazul sălilor de spectacole sau a cinematografelor. Totodată, va fi permisă organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, dar cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție.
Iată textul hotărârii:

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CONSTANȚA

HOTĂRÂRE

Având în vedere:
- Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată
- Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată
- Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, modificat și actualizat
- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
- Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 60/17.12.2020 și nr. 22/08.04.2021
- Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr. 66/04.05.2021
- Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/07.05.2021
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările ulterioare şi H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situații de urgență

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Constanța hotărăşte:
Art. 1 – Se constată încadrarea în limita de incidență cumulată la 14 zile a U.A.T – urilor din județul Constanța, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Comitetele Locale pentru Situații de Urgență al U.A.T.-urilor din județul Constanța vor întreprinde, prin grija primăriilor, demersuri pentru respectarea pe teritoriul acestora a măsurilor pentru prevenirea răspândirii infectării cu virusul SARS-CoV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în funcție de încadrarea în limita de incidență cumulată la 14 zile, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 – Primăriile din județul Constanța vor desemna personal din cadrul instituțiilor pentru:

Art. 3.1 - punerea în aplicare, respectare și verificare a măsurilor conform prevederilor de la Art. 2;

Art. 3.2 - urmărirea zilnică pe pagina de internet a Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța (https://dspct.ro/incidenta-covid-19/) a situației privind incidența cumulată la 14 zile;

Art. 3.3 - informarea populației și a operatorilor economici vizați de măsurile sus-menționate.

Art. 4 – Măsurile adoptate în conformitate cu Art. 2 se aplică începând cu data de 08.05.2021, ora 00.00 pe o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 5 – Primăriile din județul Constanța vor comunica până în data de 10.05.2021, ora 16.00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, toate măsurile adoptate și modul de respectare a acestora pe raza U.A.T.-urilor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 432/2021, la adresa de mail: deconcentrate@prefecturaconstanta.ro.

Art. 6 – Secretariatul tehnic permanent va comunica prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, unităților administrativ-teritoriale din județ și tuturor factorilor interesați.