Debitul Dunării se situează peste media multianuală a lunii ianuarie

Conform prognozei hidrologice emise de specialiștii I.N.H.G.A., debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere astăzi, 25 ianuarie, ajungând la valoarea de 9300 m3/s.

Debitul Dunării se situează peste media multianuală a lunii ianuarie


Conform prognozei hidrologice emise de specialiștii I.N.H.G.A., debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere astăzi, 25 ianuarie, ajungând la valoarea de 9300 m3/s.

În următoarele zile acesta va înregistra o scădere până la valoarea de 8600 m3/s, situându-se, astfel, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
De asemenea, în aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creștere, exceptând ultimele trei zile ale lunii, unde vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet.
La sfârșitul lui ianuarie, nivelurile se vor situa în jurul celor corespunzătoare FAZEI I DE APĂRARE la stația hidrometrică Zimnicea, în județul Teleorman.
În acest context, I.N.H.G.A. menţionează că sectorul Dunării situat în aval de Gruia este apărat împotriva inundaţiilor prin lucrări de îndiguire.

Totodată, pe baza informaţiilor actuale, nu se prognozează posibilitatea apariţiei unor probleme deosebite, ca urmare a propagării viiturilor pe sectorul românesc al Dunării, dar este necesară urmărirea atentă a evoluţiei situaţiei hidrometeorologice şi respectiv a comportării lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor.
În ceea ce privește prognoza hidrologică a râurilor, în următoarele zile se vor menține peste COTELE DE ATENȚIE (în scădere) cursurile inferioare ale Turului și Crasnei (sectoare îndiguite), în județul Satu Mare, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior.
Ultimele zile ale lunii ianuarie vor fi marcate de posibile creşteri ale nivelurilor şi debitelor pe unele râuri mici din zonele de deal şi munte din nordul, centrul şi vestul țării, declanșate de precipitațiile lichide prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă şi propagare.