Decebal Făgădău a semnat contractul de finanțare pentru Școala Gimnazială nr.8 din Constanța

Prin implementarea cu fonduri europene a acestui proiect, elevii și cadrele didactice își vor desfășura activitatea în cele mai bune condiții

Decebal Făgădău a semnat contractul de finanțare pentru Școala Gimnazială nr.8 din Constanța


Proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8 Constanța” urmărește optimizarea consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierea acesteia la standardele și cerințele de performanță energetică europene.

Prin implementarea cu fonduri europene a acestui proiect, elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 8 își vor desfășura activitatea în cele mai bune condiții.
În perioada următoare se vor executa lucrări complexe precum:
• reabilitarea terasei clădirii, prin decopertarea, realizarea termoizolației și refacerea totala a hidroizolatiei
• înlocuirea tâmplariei exterioare cu una mai performantă din punct de vedere termoenergetic, din PVC,
• refacerea trotuarelor de gardă, în scopul eliminării infiltrațiilor de apă la baza cladirii;
• reconfigurarea rampei existente pentru persoanele cu dizabilități și dotarea acesteia cu balustradă de siguranță și strat antiderapant, care să permită utilizarea rampei pe tot parcursul anului;
• refacerea instalațiilor sanitare, termice si electrice, în scopul reducerii pierderilor și optimizării traseelor acestora; 
• amenajarea unui grup sanitar pentru persoanele cu dizabilități;
• înlocuirea corpurilor de iluminat cu corpuri cu becuri LED, cu consum energetic redus și durată mare de viață;
• montarea unui sistem de panouri solare pentru producerea apei calde pentru consum;
• implementarea sistemului de management energetic integrat (de tip Building Management System), pentru urmărirea, înregistrarea și eficientizarea consumurilor energetice ale cladirii;
• montarea unui sistem de panouri fotovoltaice. 
Proiectul se va derula prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon“. 
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 24 martie 2020 iar perioada de implementare este de 33 de luni (30.09.2022). Valoarea totală a proiectului este de 4.878.047,09 lei.