Guvernul a aprobat introducerea a încă şapte medicamente în lista celor de care beneficiază asiguraţii

Guvernul a aprobat în ședința de miercuri, o hotărâre prin care sunt introduse 7 denumiri comune internaționale în lista cu medicamentele de care beneficiază asiguraţii.

Guvernul a aprobat introducerea a încă şapte medicamente în lista celor de care beneficiază asiguraţii


La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat în ședința de miercuri, o hotărâre prin care sunt introduse 7 denumiri comune internaționale (DCI, substanțe active) în lista cu medicamentele de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătăţii, cele 7 medicamente unice vizează, în principal, afecțiuni din cadrul programelor naționale de sănătate astfel: 2 medicamente destinate bolilor oncologice (DCI Olaparibum și DCI Apalutamidum), 1 medicament destinat bolilor endocrine şi metabolice (DCI Evolocumab), 1 medicament destinat bolilor neurologice (tratamentul sclerozei multiple – DCI Cladribinum), 1 medicament destinat tratamentului hemofiliei şi talasemiei (DCI Nonacog alpha) și 2 medicamente destinate bolilor cardiovasculare (DCI Dabigatranum etexilatum și DCI Edoxabanum). Actul normativ intră în vigoare începând cu data de 1 august a.c.