MFP a publicat proiectele rescrise ale celor două Coduri Fiscale

Ministerul Finanțelor a publicat pe site-ul instituției, proiectele rescrise ale Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală

MFP a publicat proiectele rescrise ale celor două Coduri Fiscale


Ministerul Finanțelor Publice a publicat luni, pe site-ul instituției, proiectele rescrise ale Codului Fiscal și Codului de procedură fiscală, pentru consultarea publică, în următoarele luni, cu reprezentanții mediului de afaceri, ai structurilor asociative, partenerilor sociali, ai tuturor factorilor interesați.

Rescrierea Codului Fiscal și a Codului de procedură fiscală presupune, în principal, reformularea prevederilor actuale, în scopul unei mai bune înțelegeri, eliminarea disfuncționalităților și a eventualelor interpretări neunitare, actualizarea și reașezarea prevederilor articolelor, respectiv a titlurilor, pentru a răspunde atât cerințelor mediului de afaceri, cât și cerințelor organelor fiscale, precizează MFP în comunicat.
De asemenea, prin rescrierea celor două Coduri se urmărește o abordare facilă a legislației fiscale de către contribuabili și o administrare coerentă a sistemului de impozite și taxe prin care se constituie venituri ale bugetului general consolidat.
"Prin proiectele pe care le propunem astăzi spre consultare publică creăm premisele asigurării predictibilității sistemului fiscal și continuării consolidării fiscale sustenabile. Răspundem astfel unei mai vechi așteptări a mediului de afaceri, printr-o legislație fiscală mai clară, mai bine structurată, care cuprinde explicațiile necesare și corelează într-o formă integrată modificările fiscale operate în ultimii 10 ani", a afirmat Ioana-Maria Petrescu, ministrul Finanțelor Publice.
Rescrierea celor două Coduri face parte din procesul de modernizare a legislației fiscale, unul dintre obiectivele incluse în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2013-2015 și în Programul Legislativ al Guvernului României pentru perioada 2013 — 2016.
Modernizarea legislației fiscale este pregătită în cadrul mai multor grupuri de lucru coordonate de MFP și are în vedere următoarele rezultate: claritate și accesibilitate în aplicarea prevederilor Codului fiscal, prin restructurarea pe baze sistematice a normelor fiscale, precum și a celor privind procedura fiscală, transparență în prezentarea principiilor fiscale, în definirea conceptelor, noțiunilor și metodelor utilizate în construcția și administrarea coerentă a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale, reglementate de Codul fiscal, în scopul înțelegerii corecte și evitării interpretărilor în aplicarea normelor fiscale, îmbunătățirea echilibrului între drepturile și obligațiile contribuabililor, pe de o parte, și ale organelor fiscale, pe de altă parte, creșterea eficienței activității de administrare a impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale prevăzute de Codul fiscal, scăderea costurilor de administrare a impozitelor și taxelor prevăzute de Codul fiscal, precum și a celor de conformare suportate de contribuabili, asigurarea corelării între prevederile noului Cod fiscal și dispozițiile noului Cod de procedură fiscală, precum și a corelării cu legislația conexă, simplificarea procedurilor de administrare a creanțelor fiscale.
Noul proiect al Codului fiscal a fost elaborat în condițiile în care, de la data adoptării Codului fiscal în decembrie 2003, până în prezent, legea a cunoscut numeroase modificări și completări determinate de evoluțiile economice și sociale, contextul creat de criza economico-financiară internațională, aderarea României la Uniunea Europeană.
În ceea ce privește proiectul noului Cod de procedură fiscală, structura acestuia a fost, în cea mai mare parte, menținută având în vedere faptul că atât contribuabilii, cât și organele fiscale din cadrul ANAF și autoritățile administrativ teritoriale, cunosc actuala structură, iar acest fapt facilitează înțelegerea și aplicarea noului proiect, susține MFP.
"Structura noului Cod de procedură fiscală a fost îmbunătățită în sensul comasării unor titluri/capitole și introducerii altora. Menționăm unul dintre elementele de noutate ale acestui proiect — Titlul VI. Controlul fiscal, care include prevederi privind regulile de control în scopul impozitării, structurate în șase capitole, între care cinci destinate fiecărui tip de control/verificare, în funcție de obiectivele fiecăruia. Acest titlu include și actualele prevederi privind controlul antifraudă", precizează comunicatul MFP.
Proiectul Codului de procedură fiscală reglementează și posibilitatea îndreptării erorilor materiale din documentele de plată ale contribuabililor, eliminându-se astfel și o parte dintre barierele birocratice.