Pasarela pietonală de la Poarta 2 a Portului Constanța intră în reparații capitale

Pasarela pietonală de la poarta 2 a portului Constanța intră în reparații capitale, lucrările fiind axate pe execuția lucrărilor de rezistență și lucrărilor de instalații electrice și branșament la rețeaua electrică.

Pasarela pietonală de la Poarta 2 a Portului Constanța intră în reparații capitale


Pasarela pietonală de la poarta 2 a portului Constanța intră în reparații capitale, lucrările fiind axate pe execuția lucrărilor de rezistență și lucrărilor de instalații electrice și branșament la rețeaua electrică.

Pasarela este amplasată în incinta portului și traversează căile ferate portuare și drumul perimetral al portului. A fost dată în exploatare în anul 1965, iar în anul 1995 a fost reabilitată. Este realizată din beton armat și are lungimea totală de 172 m. 
Valoarea totală a proiectului este de 5.781.370 lei (fără T.V.A.), din care valoarea lucrărilor de construcție și montaj, executate de SC HEILBRONN PRODUKT SRL este de 5.530.000 lei (fără T.V.A.), termenul de execuție este de 9 luni, proiectantul este SC BUILDING DESIGN 2000 TOP SRL București.
În toate zonele cu degradări se va curăța betonul degradat până la armătură și se va curăța armatura. În cazul în care se va constata că aria de armătură a fost afectată semnificativ se va proceda fie la adăugarea de armătură suplimentară în secțiune, fie la consolidarea cu fibră de carbon. Canalele de scurgere a apelor se vor curăța și se va asigura scurgerea acestora în canalizarea existentă în zonă și se vor monta guri de scurgere la fiecare circa 25 m pentru a nu mai permite stagnarea apei în zonă. 
Toate elementele infrastructurii vor fi protejate anticoroziv, se va reface hidroizolația, rețeaua electrică existentă se va înlocui.