S-a înființat Consiliul Consultativ al societății civile Constanța. Ce atribuții va avea

Consiliul Județean Constanța s-a întrunit în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi s-au aflat 18 proiecte de hotărâre. Întrunirea a fost susținută în sistem de videoconferință

S-a înființat Consiliul Consultativ al societății civile Constanța. Ce atribuții va avea


Consiliul Județean Constanța s-a întrunit, de astăzi, în ședință ordinară, iar pe ordinea de zi s-au aflat 18 proiecte de hotărâre. Întrunirea a fost susținută în sistem de videoconferință și au fost prezenți toți consilierii județeni. De pe ordinea de zi au fost retrase două proiecte de hotărâre și anume cel privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate, precum și cel privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.

Unul dintre proiectele dezbătute în ședința de astăzi a fost cel cu privire la aprobarea protocolului de colaborare între Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului. Prin acest protocol, părțile semnatare își arată intenția de a colabora, în vederea formării și pregătirii profesionale a persoanelor tinere, care beneficiază de protecție specială sau a celor din medii defavorizate, în scopul îmbunătățirii performanțelor individuale, astfel încât, aceștia să poată beneficia de șanse mai mari de integrare socială și pe piața muncii. 
Președintele Mihai Lupu, a precizat consilierilor faptul că acest protocol nu are nicio implicație patrimonială a instituției pe care o conduce și că singurul raționament, pentru care a inițiat acest proiect de hotărâre, a fost pentru a-i integra profesional și social pe tinerii defavorizați. Cooperarea interinstituțională, la diferite niveluri, este un element fundamental în sprijinirea tinerilor, vulnerabili din punct de vedere social, pentru o pregătire profesională solidă, notează CJC.
O altă hotărâre adoptată de cei 34 de consilieri județeni este cel privitor la constituirea Consiliului Consultativ al societății civile la nivelul Consiliului Județean Constanța. În urmă cu aproximativ două luni, mai exact în data de 25 ianuarie 2021, a avut loc prima întâlnire informală, de lucru, cu reprezentanții a peste 70 de Organizații Non Guvernamentale care își desfășoară activitatea în județul Constanța, în vederea înființării acestei entități. Consiliul va fi o structură consultativă pe probleme comunitare, fără personalitate juridică, care va funcționa pe baza dialogului social. Obiectivul general al acestei organizații este reprezentat de optimizarea proceselor, prin abordarea strategică a dezvoltării județului pe termen lung.
O parte a principalelor domenii de lucru vor fi cele privind dezbaterea și elaborarea de recomandări în vederea fundamentării strategiilor privind dezvoltarea mediului de afaceri, comerțului, investițiilor, politicilor antreprenoriale și sectorului întreprinderilor mici și mijlocii la nivel județean, precum și monitorizarea aplicării politicilor publice din domeniile: economic, protecția mediului, tineret, educație, cultură, culte, sănătate, sport, protecția copilului sau turism. În funcție de prioritățile stabilite, Consiliul Consultativ poate stabili și alte domenii de lucru, în baza hotărârii plenului acestuia.
„Dezvoltarea sistemului de sănătate local este o prioritate a Consiliului Județean Constanța, în acest sens, pentru extinderea și dotarea Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secției de Neonatologie a Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, CJC a încheiat procedura de achiziție a două aparate de administrare Oxid Nitric, cu o valoare totală de aproximativ 390 de mii de lei. Astfel, pe ordinea de zi a ședinței CJC, s-a aflat proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a celor două echipamente medicale către SCJU, care a adunat un număr de 36 de voturi pentru“, notează CJC.
Un alt proiect dezbătut, care a trecut cu 35 de voturi pentru din partea consilierilor județeni, a fost cel privitor la retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța, asupra imobilului „Casa Bulgărească”, situat în sat Canlia, comuna Lipnița, județul Constanța. Acest demers este necesar, deoarece instituția noastră si-a propus reabilitarea imobilului printr-un proiect cu fonduri nerambursabile, urmând ca ulterior acesta să deservească tabăra de creație adresată tinerilor artiști din județul Constanța.
Tot astăzi, consilierii județeni au adoptat, cu un număr de 35 voturi, proiectul de hotărâre privind desemnarea nominală a șase consilieri județeni pentru a deveni membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța. Astfel, cei șase consilieri sunt: Gianina Ionela Topolov – PNL, Liviu Popa – PNL, Enache Bucovală – PNL, Gheorghe Donțu – PSD, Răzvan Filipescu – Pro România și Andrada Dordea – USR-Plus.