Anunț important despre certificatele de urbanism, avizele și autorizațiile de construcție

Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și restul documentelor specifice domeniului autorizării lucrărilor de construcții și urbanism nu își pierd valabilitatea pe perioada stării de urgență

Anunț important despre certificatele de urbanism, avizele și autorizațiile de construcție


Certificatele de urbanism, autorizațiile de construire și restul documentelor specifice domeniului autorizării lucrărilor de construcții și urbanism nu își pierd valabilitatea pe perioada stării de urgență și a stării de alertă.

Astfel, documentele care își pierdeau valabilitatea (expirau) in perioada 15 martie -  15 august 2020 își păstrează valabilitatea până la data de 15 noiembrie 2020. Dacă starea de alerta se va prelungi după 15 august, durata de valabilitate se prelungește în consecință.
Prelungirea valabilității, după data de 15 noiembrie 2020, se poate prin depunerea cererilor de prelungire cu minim 21 de zile lucrătoare înainte de data de 15 noiembrie 2020, prelungirea fiind posibil a fi acordată o singură dată pe un interval de maxim 12 luni.
Pentru mai multe detalii vă puteți adresa Direcției Urbanism:
mihai.vanturache@primaria-constanta.ro, urbanism@primaria-constanta.ro, tel: 0241/488.118