Bugetul Spitalului Județean Constanța, majorat cu 2,1 milioane de lei

Consiliul Județean Constanța a aprobat în ședința de de astăzi, majorarea bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență, cu suma de aproximativ 2,1 milioane lei.

Bugetul Spitalului Județean Constanța, majorat cu 2,1 milioane de lei


Consiliul Județean Constanța a fost convocat astăzi, 21 decembrie 2020, în ședință de îndată. Au fost prezenți 28 de consilieri din totalul de 37. Ședința a fost ținută în regim de videoconferință, iar pe ordinea de zi au fost un număr de 3 de proiecte de hotărâri.

Cele trei proiecte de pe ordinea de zi au vizat modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC), precum și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pentru anul 2020.
Mai exact vorbim despre o majorare a bugetului Spitalului Clinic Județean de Urgență, cu suma de aproximativ 2,1 milioane lei. Aceste venituri provin din contractele cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța. 
Totodată a fost modificat și bugetul de venituri și cheltuieli al DGASPC Constanța, acesta majorându-se cu valoarea de aproximativ 3,1 milioane lei. Aceste sume provin în mare parte din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, dar și din sponsorizări.
De asemenea, în urma celor două proiecte de hotărâri aprobate, a fost nevoie și de rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Constanța pentru anul 2020. Hotărâre care a fost aprobată cu 24 de voturi pentru.