Consilierii locali, convocați în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Consiliul Local al Municipiului Constanţa a fost convocat în ședință extraordinară, vineri, 27 noiembrie, de la ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Consilierii locali, convocați în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi


Consiliul Local al Municipiului Constanţa a fost convocat în ședință extraordinară, vineri, 27 noiembrie, de la ora 13.00, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Pe ordinea de zi a ședinței se află 35 de proiecte de hotărâre, inițiate de primarul Vergil Chițac, cele mai importante fiind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța, aprobarea programului social „SOLIDARITATE” și adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, precum și repartizarea locuinșelor pentru tineri.

Iată ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.11.2020;
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2020;
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.11.2020;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS pentru semestrul I al anului 2020;
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului serviciului „ABILITY TAXI”;
12. Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din HCL nr. 329/2020 pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL  nr. 24/2016 privind aprobarea programului „RESPECT”;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului social „SOLIDARITATE”;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității medicale a spitalului clinic de boli infecțioase Constanța, în contextul COVID -19” cod MySmis 139409 și a cheltuielilor aferente;
15. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța”;
16. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu”;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8 Constanța”;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Mircea cel Bătrân, Constanța”;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 20, et. 1, ap. 4, către Epifan Elena Florentina, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 2010/31.07.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 11544/11.10.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 26544/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 decembrie 1989 nr. 7, ap. 1, parter, către Mamut Sebatin, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 2223/09.09.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 13786/20.11.2015, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 8364/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea onorariilor maximale pentru servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică, ăn vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța pentru semnarea contractelor având ca obiect servicii de consultanță juridică;
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire circulației publice situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, aprobată prin HCL nr. 36/2015;
23. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 538/2004;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului;
25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța;
26. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor a societății „CT BUS S.A.” Constanța;
27. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL;
28. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;
29. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 326/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007 ;
30. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” – Campusul Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă;
31. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit;
32. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuinșelor pentru tineri;
33. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea și reparizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;
34. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local;
35. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor la nivelul Direcției generale de asistență socială Constanța.
Din cauza condițiilor excepționale, în cadrul măsurilor de prevenție a infectării și răspândirii noului coronavirus, ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța va avea loc în cadru restrâns, dar va putea fi urmărită live pe pagina de Facebook a Primăriei Constanța și pe canalul de YouTube al Primăriei Constanța.