Documentele pentru înregistrarea actelor de naştere şi de deces se pot transmite electronic

Pe durata stării de urgenţă, documentele care stau la baza înregistrării actelor de naştere şi de deces se transmit prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice

Documentele pentru înregistrarea actelor de naştere şi de deces se pot transmite electronic


Pe durata stării de urgenţă, documentele care stau la baza înregistrării actelor de naştere şi de deces se transmit de emitenţi la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/oficiul de stare civilă competent, prin fax sau prin intermediul mijloacelor electronice administrate de autorităţi ale statului român, se arată în decretul privind prelungirea stării de urgenţă cu încă 30 de zile, prezentat, marţi, de preşedintele Klaus Iohannis. 

Iinstituţiile, autorităţile publice şi persoanele fizice sunt obligate, în termen de cel mult 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă, să efectueze demersuri pentru depunerea documentelor menţionate, în original, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/oficiul de stare civilă care a înregistrat actul de stare civilă. 
Instituţiile şi autorităţile publice care, în exercitarea competenţelor prevăzute de legislaţia specifică, solicită prezentarea certificatelor de stare civilă, în original şi/sau fotocopii, sunt obligate să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă transmise în format electronic de către serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau de oficiul de stare civilă din cadrul primăriilor unităţilor administrativ-teritoriale unde nu funcţionează serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor”, menţionează documentul citat. 
De asemenea, pe durata stării de urgenţă, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la încetarea din viaţă a persoanei, iar în situaţia decesului intervenit din cauze violente, termenul de 3 zile pentru declararea decesului se calculează de la data eliberării certificatului medical constatator al decesului.