Firmele cu afaceri de peste 220.000 lei trebuie să depună raportări contabile la semestru

Firmele care au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei trebuie să depună la MFP raportări contabile

Firmele cu afaceri de peste 220.000 lei trebuie să depună raportări contabile la semestru
sursa foto: Akataxaccounting


Operatorii economici care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 de lei trebuie să depună la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile la data de 30 iunie 2014.

Raportările se depun în format hârtie şi în format electronic sau numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.
Modelul de raportare contabilă la 30 iunie se aprobă anual prin ordin al ministrului Finanţelor Publice, intervenind unele cerinţe de informaţii suplimentare de la un an la altul.
Pentru indicatorii din aceste raportări nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus.
"Întrucât datele cuprinse în raportările contabile la 30 iunie sunt destinate, în principal, instituţiilor statului, prezentul proiect de ordin a fost elaborat cu consultarea instituţiilor care utilizează baza de date a Ministerului Finanţelor Publice", se arata în referatul de aprobare al proiectului de ordin.
“Este de remarcat faptul că pentru indicatorii din raportările contabile la 30 iunie nu se aplică unele reguli contabile, precum inventarierea obligatorie şi evaluarea tuturor elementelor bilanţiere, iar nivelul de detaliere a informaţiilor este mai redus”, au anunţat reprezentanţii MFP, într-un comunicat de presă.
Conform art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele prevăzute de lege au obligaţia să întocmească raportări contabile şi la alte perioade decât anual, în cadrul exerciţiului financiar, în condiţiile stabilite de Ministerul Finanţelor Publice.