Fiscul scoate la vânzare maşini şi mai multe terenuri aparţinând Elenei Udrea

ANAF a scos la vânzare șase terenuri și două mașini ale Elenei Udrea, prin care statul speră să recupereze o parte din prejudiciul creat de fostul ministru în dosarul Gala Bute.

Fiscul scoate la vânzare maşini şi mai multe terenuri aparţinând Elenei Udrea


ANAF a scos la vânzare șase terenuri și două mașini ale Elenei Udrea, prin care statul speră să recupereze o parte din prejudiciul creat de fostul ministru în dosarul Gala Bute. Udrea se află, de altfel, după gratii pentru 6 ani în acest dosar.

"Am scos la licitație 6 terenurile ale doamnei Elena Udrea pentru a recupera prejudiciul din dosarul Gala Bute. Valoarea acestor terenuri este de 3,29 milioane lei. Sunt scoase și două autoturisme aparținând tot debitoarei. Este vorba despre un Fiat 500 de 35.000 lei și un Mercedes, cred că de 37.971 lei. Mi-aș dori cât mai multă lume să meargă la licitație pentru a crește prețul acestor bunuri ca să ne putem recupera prejudiciul pe care îl avem", a declarat Lucian Heiuș, președintele ANAF.

ANAF mai are sechestru pe niște terenuri în celebra Nana care urmează să fie scoase la valorificare și pe acțiuni, pe 50% din acțiunile de la Eurohotel. Ele sunt în faza de evaluare. Acțiunile au o procedură specială de valorificare.

Valorificarea de obicei se face cu ajutorul unui evaluator autorizat.

„În ziua de 27, luna OCTOMBRIE, ora 1300, anul 2022, în localitatea București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp B, cam. 202, sector 3, se vinde la licitaţie următorul ansamblu de bunuri imobile format din 6 terenuri situate în București, str. Constantin Godeanu nr. 55J, sector 1, prima licitaţie, preț de pornire al licitației 3.296.136 lei (exclusiv TVA)

În temeiul prevederilor art. 250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă facem cunoscut că în ziua de 27, luna OCTOMBRIE, ora 1300, anul 2022, în localitatea București, str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp B, cam. 202, sector 3, se vinde la licitaţie următorul ansamblu de bunuri imobile format din 6 terenuri situate în București, prima licitaţie, preț de pornire al licitației 3.296.136 lei (exclusiv TVA*)):

- cota 1/2 teren intravilan - drum de acces, în suprafață de 596 mp, lot nr. 11, CF nr. 221886, grevat de următoarele drepturi reale şi privilegii:

- cota 1/1 teren intravilan - categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 884 mp din acte (882 mp din măsurători), lot nr. 6, CF nr. 221877;

- cota 1/1 teren intravilan - categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 883 mp din acte (885 mp din măsurători), lot nr. 7, CF nr. 221879;

- cota 1/1 teren intravilan - categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 882 mp din acte (883 mp din măsurători), lot nr. 8, CF nr. 221880;

- cota 1/1 teren intravilan - categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 882 mp din acte, lot nr. 9, CF nr. 221882;

- cota 1/1 teren intravilan - categoria de folosință curți-construcții, în suprafaţă de 881 mp din acte, lot nr. 10, CF nr. 221885

Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înştiinţeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesaţi în cumpărarea bunurilor sunt invitaţi să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun, cu cel puţin o zi înainte de data licitaţiei la registratura AJFP Ilfov din str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 10, corp B, sector 3, București, următoarele documente:

a) oferta de cumpărare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei. Plata taxei se va efectua în contul IBAN RO47TREZ700500530X011727, beneficiar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice București, cod de identificare fiscală 4193117, deschis la Trezoreria Municipiului București;

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

g) pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/paşaport;

h) declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu

este persoană interpusă cu debitorul.

Cumpărătorului îi revine obligaţia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligaţiile de mediu, obligaţiile de conservare a patrimoniului naţional sau altele asemenea,respectiv: nu este cazul.

Alte informaţii de interes pentru cumpărător, după caz:

- data limită pentru depunerea ofertelor este 26.10.2022.

Elena Udrea execută în prezent o pedeapsă de şase de închisoare, în urma condamnării în dosarul Gala Bute.