Foraj de cercetare pentru monitorizare a calității apelor subterane, în satul Leș

Administrația Națională Apele Române a primit un utilaj de foraj de ultimă generație fiind unul dintre cele mai performante în domeniu, existent la această oră în România

Foraj de cercetare pentru monitorizare a calității apelor subterane, în satul Leș


Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) a primit un utilaj de foraj de ultimă generație fiind unul dintre cele mai performante în domeniu, existent la această oră în România. 

Datorită dotărilor de care dispune, instalația va contribui semnificativ la creșterea calității procesului de monitorizare a calității apelor subterane de la nivelul bazinului hidrografic Crișuri. 
Este vorba despre o instalație autoportantă care poate săpa până la o adâncime de până la 200 de metri. Deosebit la acest utilaj este faptul că oferă posibilitatea de a fi instalate coloane de separare a straturilor acvifere atinse în același punct de foraj. Astfel, apa provenind din fiecare strat se poate monitoriza separat, atât cantitativ, cât și calitativ. Această facilitate este deosebit de utilă, mai ales în cazul identificării unor poluări în apa subterană. Faptul că se știe care este stratul de apă poluat ușurează identificarea sursei de poluare. De asemenea, se poate vedea dacă poluarea afectează doar unul sau mai multe straturi acvifere.
Cu ajutorul acestui utilaj, Administrația Bazinală de Apă Crișuri va executa primul foraj de monitorizare, prin surse proprii, la o adâncime de 120 m. Acesta se adaugă la cele 1.300 de foraje actuale de monitorizare a rețelelor de apă subterane realizate de ANAR în zonele agricole. După finalizarea pompărilor, Laboratorul de Calitatea a Apei Crișuri va recolta probe de apă pentru analize fizico-chimice. Aceste rezultate vor fi puse la dispoziția Direcției Sanitare Publice pentru a identifica nivelul de potabilitate a apei. 
Aceste date vor veni în sprijinul autorităților locale pentru a construi fântâni care să aibă o apă potabilă sigură, pentru asigurarea alimentării cu apă a populației și susținerea activităților agricole din zona rurală a județului Bihor. Forajul este amplasat în incinta cantonului Leș din satul Leș, din comuna Nojorid, județul Bihor.
Instalația propriu-zisă a costat 1.675.000 lei (echivalentul a 346.031,48 euro) la care se adaugă un echipament de transport specializat al acesteia în valoare de 571.884,25 lei (echivalentul a 118.431,25 euro). Valoarea totală a achiziției este de 2.246.884,25 lei (echivalentul a 464.174,74 euro).
Utilajul este singurul de acest tip achiziționat în cadrul proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți – Finanțare Adițională (INPCP-AF). Instalația a intrat deja în dotarea Administrației Bazinale de Apă Crișuri, unitatea subordonată ANAR și organizată la nivelul bazinului hidrografic Crișuri. 
Proiectul este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) şi finanțat printr-un împrumut de la Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), în valoare de 50 milioane euro. În plus, proiectul beneficiază de asistență financiară nerambursabilă de la Fondul Global de Mediu în valoare de 5,5 milioane dolari.