Salariul minim se majorează la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023

Salariul minim se va majora la 3.000 lei, de la 1 ianuarie 2023, arată un proiect de hotărâre de Guvern lansat în dezbatere de Ministerul Muncii.

Salariul minim se majorează la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023


Salariul minim se va majora la 3.000 lei, de la 1 ianuarie 2023, arată un proiect de hotărâre de Guvern lansat în dezbatere de Ministerul Muncii.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe ţară va fi de 3.000 de lei lunar (față de 2.550 de lei/lună în prezent), potrivit unui proiect de act normativ pus astăzi în dezbatere publică de Ministerul Muncii. Angajații vor primi astfel „în mână” cu 250 de lei mai mult lunar, după ce se rețin CAS, CASS și impozitul pe venit: salariații vor încasa net 1.774 de lei/lună (față de 1.524 de lei în prezent). De majorarea salariului minim vor beneficia un număr de 2.181.134 salariați, potrivit proiectului de act normativ.

„HOTĂRÂRE
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art.164 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

ART. 2
La data prevăzută la art.1, Hotărârea Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.950 din 5 octombrie 2021, se abrogă.“, se arată în proiectul de hotărâre postat pe site-ul Ministerului Muncii.
„La stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată s-au avut în vedere:

– art. 3 din Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 131/1970 privind fixarea salariilor minime, ratificată de România în 1975;

– reducerea numărului persoanelor salariate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială;

– factorii de ordin economic, inclusiv cerinţele dezvoltării economice, productivitatea muncii, evoluția indicelui prețurilor de consum, creșterea economică, creșterea câștigului mediu şi interesul care există pentru a realiza şi a menţine un înalt nivel de folosire a forței de muncă.

În prezent, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este stabilit la 2.550 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie pe lună în anul 2022, reprezentând 15,239 lei/oră, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

2.3. Schimbări preconizate
Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată să fie majorat la 3.000 lei lunar începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri de Guvern, ceea ce reprezintă o creștere de 17,6 %, față de luna decembrie 2022.

În România beneficiază în prezent de salariul minim brut garantat în plată de 2.550 lei, un număr de circa 856.830 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de aproximativ 16,27% din numărul total de salariați activi – 5.265.252. De majorarea salariului de bază minim de 3.000 de lei vor beneficia un număr de 2.181.134 salariați. Totodată, majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor și reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată are impact asupra creșterii consumului cu o influență și asupra importului bunurilor de consum. Creșterea salariului minim poate avea efecte pozitive asupra ocupării în sectoarele în care există cerere de forță de muncă datorită faptului că munca devine mai atractivă pentru anumite categorii de salariați (femei, tineri, etc.).“, se arată în nota de fundamentare.