Spitalul Județean Constanța și cele din Mangalia și Cernavodă funcționează fără autorizație de securitate la incendiu

Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis lista cu unitățile sanitare ce nu au autorizație de securitate la incendiu. Printre acestea se află: Spitalul Cernavodă, Spitalul Mangalia, Spitalul Isis.

Spitalul Județean Constanța și cele din Mangalia și Cernavodă funcționează fără autorizație de securitate la incendiu


Reprezentanții ISU Dobrogea au transmis lista cu unitățile sanitare ce nu au autorizație de securitate la incendiu. Printre acestea se află: Spitalul Cernavodă, Spitalul Mangalia, Spitalul Isis dar și altele.

Unitățile sanitare fără autorizație de securitate la incendiu sunt următoarele:
1.S.C. ISIS MEDICAL CENTER S.R.L. - SPITAL ISIS CONSTANȚA(nu are autorizație deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document; in prezent este necesara elaborarea unui nou proiect actualizat la cerințele reglementărilor tehnice în vigoare)
2.S.C. MEDSTAR 2000 S.R.L. - SPITAL MEDSTAR CONSTANȚA ( pentru constructia spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie in termenul autorizatiei de construire)
3.SPITALUL ORĂȘENESC CERNAVODĂ(nu are autorizație deoarece nu a depus solicitare pentru emiterea acestui document;in prezent este necesar elaborarea unui nou proiect actualizat la cerințele reglementarilor tehnice in vigoare)
4.S.C. DIAGNOST S.R.L. - SPITAL HEKA CONSTANȚA( pentru constructia spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezentse afla in analiza documentatia pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu) 
5.SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SF. APOSTOL ANDREI CONSTANȚA - 2 cladiri ( pentru constructiile spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie in termenul autorizatiei de construire. Avand in vedere caracterul unitatii sanitare lucrarile se executa pe compartimente de incendiu distincte, fiecare nivel fiind considerat un compartiment de incendiu)
6.SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANȚA - 2 cladiri( pentru constructile spitalului a fost avizat proiectul de executie, in prezent constructia este in stadiul de investitie penru realizarea lucrarilor cu rol de securitate la incendiu)
7.SPITALUL MUNICIPAL MANGALIA (pentru constructia spitalului a fost depusa solicitare pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dar la verificarea in teren au fost constatate neconformitati raportate la reglementarile tehnice fiind emis un raspuns de neconformitate)
8. S.C. MOGADORMED S.R.L. - SPITAL OFTALMOLOGIC MRINI CONSTANȚA (pentru constructia spitalului a fost depusa solicitare pentru emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, dar la verificarea in teren au fost constatate neconformitati raportate la reglementarile tehnice fiind emis un raspuns de neconformitate).
Prin autorizație de securitate la incendiu - actul administrativ emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență județean, prin care se certifică, în urma verificărilor în teren și a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - la construcții, instalații tehnologice și alte amenajări; autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le edifica, de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punctul de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale - securitate lao incendiu;
Prin  aviz de securitate la incendiu - actul emis, în baza legii, de inspectoratul pentru situații de urgență, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor, adoptate în documentațiile tehnice de proiectare, pentru îndeplinirea cerinței esențiale - securitate la incendiu - a construcțiilor, instalațiilor și altor amenajări;
Categoriile de construcții care se supun avizarii/autorizării privind securitatea la incendiu se regăsesc în HGR. nr. 571/2016.