Burse pentru elevi în anul școlar 2020-2021. Câți bani iau școlarii și cine se încadrează

Guvernul a aprobat hotărârea prin care se stabilește cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor.

Burse pentru elevi în anul școlar 2020-2021. Câți bani iau școlarii și cine se încadrează


Guvernul a aprobat în ședința vineri, 4 decembrie 2020, hotărârea prin care se stabilește, în premieră, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, ce pot fi acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, în anul școlar 2020 - 2021.

Valoarea minimă a cuantumului fiecărui tip de bursă este de 100 de lei, iar complementar acestui plafon, autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
Ministerul Educației precizează că, în conformitate cu prevederile legii, bursele se alocă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat, cu această destinație.
"Reglementarea unui prag minim al burselor este o măsură așteptată de multă vreme și contribuie la asigurarea echității în educație, asemenea altor acțiuni întreprinse de către Guvernul României: triplarea numărului de unități de învățământ preuniversitar de stat din cadrul Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari și elevi - "Masa caldă", acordarea de tichete sociale pentru elevii din medii defavorizate, în valoare de 500 de lei/an școlar, pentru sprijin educațional și decontarea transportului elevilor", se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației.