CNCD nu îl sancționează pe ÎPS Teodosie pentru afirmațiile referitoare la femei

CNCD nu îl sancționează pe ÎPS Teodosie pentru afirmațiile sale referitoare la femei și aruncă această responsabilitate în sarcina Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

CNCD nu îl sancționează pe ÎPS Teodosie pentru afirmațiile referitoare la femei


Înalt Prea Sfințitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a scăpat fără sancţiunea CNCD, în urma poziţiei acestuia despre rolul femeilor în biserică.

Consiliul pentru Combaterea Discriminării pasează responsabilitatea către latitudinea Bisericii Ortodoxe Române, în motivarea deciziei de a nu oferi nicio sancţiune arhiepiscopului.
ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a declarat în luna mai că femeia nu este discrimnată în cadrul bisericii, pentru că ”aceasta este condiția ei” și ”ea a început păcatul”.
CNCD nu l-a sancționat însă pe Teodosie, apreciind că stă exclusiv în responsabilitatea bisericii o astfel de decizie în privința declarației înaltului prelat.
”Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, întrunit în ședința de soluționare a petițiilor din data de 9 iunie 2021, a adoptat următoarea hotărâre referitoare la afirmațiile arhiepiscopului Tomisului, Petrescu Teodosie cu privire la rolul femeii în cultul BOR, din data de 06.05.2021, în cadrul emisiunii ”Dialog Duhovnicesc”, difuzată de Radio Dobrogea:
Având în vedere:
- prevederile art. 1 alin. (3), art. 29 alin. (1), (2), (3) și (5), art. 30 alin. (1), (6) și (7) din
Constituția României,
- art. 2 alin. (1) și (8), art. 15 din O.G. 137/2000,
- art. 1 alin. (1), art. 5 alin. (4) din Legea nr. 489 din 28 decembrie 2006 (*republicată*)
privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, respectiv:
- conținutul declarației;
- contextul declarației;
- scopul declarației;
- funcția, poziția socială a autorului declarației;
Consiliul constată că, în astfel de cazuri cum este cel supus analizei (doar în acest caz concret ce constituie obiectul plângerii), în temeiul libertății religioase și a principiului autonomiei cultelor recunoscute de statul român, revine acestora din urmă să aprecieze și să-și aplice propriile regulamente atunci când, un ierarh în exprimarea libertății de conștiință și religioasă poate aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, în speță dreptului la demnitate a femeilor”, se arată într-un comunicat al CNCD emis miercuri.
Potrivit consiliului, ”Acest drept și această obligație a cultelor recunoscute de stat rezultă și din art. 5 alin. (4) din Legea 498 din 2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor:
„În activitatea lor, cultele, asociațiile religioase și grupările religioase au obligația să respecte Constituția și legile țării și să nu aducă atingere securității publice, ordinii, sănătății și morale publice, precum și drepturilor și libertăților fundamentale ale omului”.
Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi pentru și 2 voturi împotrivă.