RAEDPP Constanța, are mese disponibile în toate piețele agroalimentare

Regia Autonomă „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța are mese disponibile în toate piețele agroalimentare pe care le administrează, atât pentru producători agricoli, cât și pentru agenți economici.

RAEDPP Constanța, are mese disponibile în toate piețele agroalimentare


Conform legislației, minimum 40% din spațiile de vânzare sunt destinate producătorilor agricoli. Pentru a-și putea comercializa produsele, tot ce trebuie să facă este să se prezinte la una din piețe, și, pe baza atestatului de producător, a carnetului de comercializare și a cărții de identitate, aceștia își pot alege una sau mai multe dintre  mesele rămase neocupate. Listele cu mesele libere sunt afișate la fiecare birou administrativ al pieței.

 Producătorii agricoli plătesc o taxă de închiriere a meselor, zilnic, iar RAEDPP Constanța, prin Direcția Piețe, Târguri și Oboare, le închiriază cântar electronic, verificat metrologic. Producătorii au obligația să afișeze etichete de produs și o copie după atestatul de producător, pentru ca cei care doresc să cumpere produsele să poate avea acces la aceste documente.

 Agenții economici pot încheia contracte de închirere pentru mese în vederea  comercializării de legume-fructe și flori, cât și pentru locații/teren în vederea comercializării de produse nealimentare sau pentru amplasarea de automate cu produse alimentare, în condițiile prezentării următoarelor documente:

 - Cerere, recomandare de la intendentul din piață (pentru mese), certificatul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerțului, certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului, adresă furnizare informații extinse emisă de Oficiul Registrului Comerţului, actul constitutiv/statutul ofertantului, certificatul de înregistrare fiscală, încheiere/Sentinţă/Rezoluție emisă de Oficiul Registrului Comerţului privind înfiinţarea societăţii, acord de constituire și procură specială (pentru întreprinderile familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), rezoluţie eliberată de Oficiul Registrului Comerţului (pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale înfiinţate conform OUG nr.44/2008), precum și copie după actul de identitate.

RAEDPP Constanța încheie contracte cu agenții economici pe o perioadă minimă de o lună și maximă de un an, cu posibilitate de prelungire. 

Prețurile practicate de Regie pentru închirierea unei mese pe platoul piețelor pe care le administrează sunt următoarele, începând din 01.06.2019, conform Hotărârii Consiliului de administrație al RAEDPP Constanța din 27.05.2019: 

- pentru producătorii agricoli: 8,5 lei/mp/zi cu TVA inclus în piețele Unirii, Pescăruș și Tic Tac; 11 lei/mp/zi cu TVA inclus în piețele I.L. Caragiale, Tomis Nord, Brotăcei și pe platoul deschis al pieței Grivița; 13 lei/mp/zi cu TVA inclus în piețele Tomis III și pe platoul închis al pieței Grivița.

- pentru agenții economici: 259 lei/mp/lună cu TVA inclus în piețele Unirii, Pescăruș și Tic Tac; 335 lei/mp/lună cu TVA inclus în piețele I.L. Caragiale, Tomis Nord, Brotăcei și pe platoul deschis al pieței Grivița; 395 lei/mp/lună cu TVA inclus în piețele Tomis III și pe platoul închis al pieței Grivița.