Corina Martin: Horeca suportă, de ani la rând, nerespectarea prevederilor legale

Un grup de lucru va fi constituit pentru schimbarea metodologiei învechite şi incorecte de plată şi repartizare a remuneraţiilor către titularii de drepturi de autor, informează FPIOR.

Corina Martin: Horeca suportă, de ani la rând, nerespectarea prevederilor legale


Un grup de lucru va fi constituit pentru schimbarea metodologiei învechite şi incorecte de plată şi repartizare a remuneraţiilor către titularii de drepturi de autor, în funcţie de utilizarea reală, informează Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii din România ( FPIOR).

"Operatorii din Horeca suportă, de ani la rând, nerespectarea prevederilor legale actuale (comunicarea publică de opere muzicale se gestionează în continuare colectiv, deşi prevederea legală, contrară prevederilor europene, a fost abrogată încă din ianuarie 2019!!!), şi s-au săturat sa tolereze ignorarea totală a legislaţiei europene (chiar şi după ce CJUE a confirmat o prevedere extrem de clară din Directiva 2001/29, în România utilizatorii sunt, în continuare, obligaţi să achite remuneraţii pentru simplul fapt că deţin orice fel de echipament şi fără ca organismele de gestiune colectivă să facă dovada că în locaţii a fost difuzată muzică sau operă audiovizuale!)", a menţionat Corina Martin, Secretar General al FPIOR.
Ea a subliniat că, în România, "a continuat nestingherită nesocotirea totală a hotărârilor Curţii Europene de Justiţie, pe acest subiect!"
"Federaţia Patronatelor din Industria Ospitalităţii, Asociaţia Correct, FIHR - Federaţia Industriei Hoteliere din Romania şi HORA au stabilit, în premieră, de comun acord cu organismele de gestiune colectivă şi asistaţi de Cabinet de Avocat Robert Bucur, o metodologie care să ofere utilizatorilor transparenţă, condiţii cinstite şi tarife proporţionale cu gradul real de utilizare", se mai precizează în comunicat.

Printre cele mai importante propuneri menţionate sunt: plata doar pentru camerele ocupate sau plata doar pentru opere audiovizuale acolo unde se utilizează acestea (în prezent, contrar hotărârii CJUE în Cauza C-147/19, metodologiile prevăd plata, în cazul deţinerii unui televizor, şi pentru fonogramele care fac parte deja din aceste opere audiovizuale).
Pe lista de propuneri se mai află: plata proporţională cu repertoriul utilizat (spre exemplu, dacă repertoriul de opere audiovizuale sau de prestaţii artistice în domeniul audiovizual a fost comunicat de televiziunile retransmise în camere doar în proporţie de 10% din totalul comunicărilor, nu putem fi obligaţi să achităm întreaga valoare a remuneraţiei)
De asemenea, alte propuneri vizează organismele de gestiune colectivă care trebuie să fie transparente, conform legii, în relaţia cu utilizatorii şi să pună la dispoziţia acestora repertoriul pe care îl reprezintă, în cazurile de gestiune colectivă extinsă, facultativă sau pe bază de mandat special

Reprezentanţii federaţiei au amintit şi de lipsa obligativităţii de plată atunci când proprietarul unui spaţiu (restaurant, sală de evenimente, etc.) pune la dispoziţia clienţilor doar locaţia şi asigură serviciile de servire a mesei sau a băuturilor (în prezent, proprietarul este obligat la plata remuneraţiilor pentru trupa sau DJ-ul contractat de terţi la evenimente)

O altă propunere se referă la faptul ca plata să se facă pentru perioada reală (în acest moment, dacă activitatea de comunicare publică începe în data de 30 sau 31 a lunii, se datorează plata pe întreaga lună), iar comunicarea de date pentru repartizarea cât mai corectă a sumelor încasate (în prezent, toate sumele încasate merg într-un "fond comun" care, mai apoi, se împarte după o serie de criterii subiective care nu au legătură cu utilizarea reală), susţin reprezentanţii federaţiei.
"Practic, propunerea noastră este ca utilizatorul să ofere informaţii exacte despre ceea ce a utilizat sau, în lipsa acestora, să indice posturile de radio sau televiziune cel mai des utilizate)", se mai precizează în comunicat.

Totodată, mai este menţionată obligativitatea informării utilizatorilor asupra obligaţiei de plată şi emiterea facturii fiscale pentru perioada curentă (în acest moment, ogc-urile emit facturi pe pentru perioade de acum 2 sau 3 ani)
FPIOR a mai propus plata remuneraţiei compensatorii după utilizare (anumite remuneraţii sunt "compensatorii", adică titularul de drepturi nu se poate opune comunicării publice însă, după ce aceasta a fost realizată, trebuie compensat). "În acest moment, absolut toate ogc-urile cer banii în avans, chiar înainte cu o lună de perioada comunicării publice.", se mai spune în comunicat.

O altă propunere se referă la aplicarea dobânzii legale pentru neplată sau întârziere la plată (în acest moment legea plafonează aceste penalităţi însă o serie de instanţe au dat soluţii pe baza metodologiei, obligând utilizatorii la plata unor penalităţi de 0,1 sau 0,5% pe zi de întârziere şi pentru perioadele de după modificarea legii, 4 aprilie 2022)
Pe listă se mai află obligativitatea ca procesele verbale să fie semnate de un martor şi să existe înregistrări audio-video cu echipamente omologate (în prezent, inspectorul ogc-ului întocmeşte un proces verbal care să-i folosească personal şi asociaţiei pentru care lucrează, fără nicio dovadă)
Pe de altă parte, tarifele propuse sunt, în cazul unităţilor de cazare, pe cameră. 
"În prezent, marea majoritate a metodologiilor prevăd un tarif unic pentru unităţi de cazare de la 1 la 50 de camere, ajungându-se la situaţiile absurde în care unii utilizatori plătesc de 50 de ori mai mult ca alţii). Una dintre cele mai importante modificări propuse este metodologia unică pentru întregul domeniu HoReCa (în acest moment există 5 metodologii cu condiţii şi tarife diferite, multe dintre ele nefiind cunoscute de utilizatori".