Peste 5.000 de elevi constănțeni susțin simularea evaluării naționale

În zilele de 29, 30 și 31 martie 2021, 5.135 de elevi constănțeni susțin probele de simulare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a.

Peste 5.000 de elevi constănțeni susțin simularea evaluării naționale


În zilele de 29, 30 și 31 martie 2021, 5135 de elevi constănțeni susțin probele de simulare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, 2021.

La nivelul județului au fost stabilite 125 de centre de simulare. În două unități de învățământ nu se susține această etapă: Școala Gimnazială nr. 30 Gh. Țițeica Constanța și Școala Gimnazială Nicolae Maraloi Saraiu. Pentru cei 118 elevi aflați în această situație Inspectoratul Școlar Județean Constanța va organiza simularea în luna aprilie.
Simularea se desfășoară în baza prevederilor legislative care reglementează derularea evaluării naționale 2021, precum și a normelor dispuse prin Ordinul ministrului educației și al sănătății nr. 3.235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare.
Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30. Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:
• la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura;
• vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);
• se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide; 
• în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;
• intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;
• existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;
• în sălile de clasă activitățile/simulările se vor desfășura prin stabilirea locurilor în ordine alfabetică, pe clase, fără a amesteca colectivele de elevi.
Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de simulare au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio. 
Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru proba scrisă la Matematică candidații pot apela la instrumente de desen. Mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de simulare.
Este interzisă introducerea în sălile de simulare a unor obiecte, precum: ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).
Rezultatele obținute de elevi la simulările naționale sunt comunicate acestora și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățilea performanțelor școlare.
La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.
Calendarul probelor de simulare este: 
• 29 martie 2021- Proba scrisă- Limba și literatura română;
• 30 martie 2021- Proba scrisă- Matematică;
• 31 martie 2021- Proba scrisă- Limba și literatura maternă.
Această etapă reprezintă pentru elevii claselor a VIII-a o simulare a primului examen din viața școlară. Drept urmare, probele la care vor participa constituie o verificare a nivelului de pregătire dobândit până în prezent, precum și o familiarizare cu rigurozitatea unui examen național. Le doresc participanților mult succes în obținerea unor rezultate bune și foarte bune, rezultate care să le confirme așteptările de până acum a declarat prof. Sorin Mihai, inspector școlar general.